EN DE

Zamówienia publiczne

2024-06-28 4/2024/EZ - „Całodobowa obsługa portierni w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.”

2024-06-07 3/2024/EZ "Dostawa energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia"

2024-03-27 2/2024/EZ "Dostawa drewna kopalnianego"

2024-01-04 1/2024/EZ Kontrole elementów i urządzeń górniczych

2023-12-27 20/2023/EZ - Dostawa 755 ton spoiwa mineralno-cementowego

2023-12-06 19/2023/EZ - Odbiór, transport i zagospodarowanie urobku

2023-11-10 18/2023/EZ - Wykonanie i dostawa elementów zbrojenia szybowego

2023-10-04 17/2023/EZ - Wymiana powtarzalnych elementów zbrojenia w szybie Campi

2023-09-15 16/2023/EZ - Rozbiórka dwóch linii jednotorowych (Nr 1 i Nr 2) napowietrznych średniego napięcia

2023-09-08 15/2023/EZ Część II – Wykonanie stacji osuszania i modernizacji stacji transformatorowej

2023-08-10 14/2023/EZ - Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej

2023-07-11 11/2023/EZ - Całodobowa obsługa portierni w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.

2023-07-11 12/2023/EZ - Wymiana lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym szybu Campi – część II

2023-07-05 13/2023/EZ - Dostawa wozów i rozjazdów wąskotorowych​

2023-06-20 9/2023/EZ - Rozbiórka dwóch linii jednotorowych (Nr 1 i Nr 2) napowietrznych średniego napięcia

2023-05-26 8/2023/EZ - Przebudowa sieci elektrycznej dołu kopalni

2023-05-16 6/2023/EZ - Dostawa energii elektrycznej

2023-04-19 7/2023/EZ - Dostawa drewna kopalnianego

2023-03-14 5/2023/EZ Część II – Wykonanie stacji osuszania i modernizacji stacji transformatorowej z rozdzielni

2023-02-09 4/2023/EZ - Dostawa lin wyciągowych

2023-01-24 3/2023/EZ DOSTAWA LIN WYCIĄGOWYCH NOŚNYCH

2023-01-13 1/2023/EZ Kontrole elementów i urządzeń górniczych

2022-11-21 15/2022/EZ - „Dostawa lin wyciągowych nośnych"

2022-10-25 14/2022/EZ Dostawa aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej

2022-09-27 13/2022/EZ „Roboty budowlane w komorze „Kołdras” w Kopalni Soli Bochnia”

2022-08-04 12/EZ/2022 Całodobowa obsługa portierni w Kopalni Soli Bochnia

2022-07-15 11/2022/EZ - Przebudowa 80 m wyrobiska górniczego w Kopalni Soli „Bochnia”

2022-07-08 8/2022/EZ Dostawa aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej

2022-06-29 9/2022/EZ Część II – Wykonanie stacji osuszania i modernizacji stacji transformatorowej z rozdzielni

2022-05-11 7/2022/EZ - Część I – Remont sztolni szybu Trinitatis

2022-05-04 5/2022/EZ Część II – Wykonanie stacji osuszania i modernizacji stacji transformatorowej z rozdzielni

2022-05-02 6/2022/EZ Dostawa aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem w multimedia dla trasy turystycznej

2022-04-26 4/2022/EZ Instalacyjne roboty elektryczne na potrzeby wykonania wystawy stałej w Kopalni Soli „Bochn

2022-04-06 3/2022/EZ - Część I – Remont sztolni szybu Trinitatis

2022-03-30 2/2022/EZ Instalacyjne roboty elektryczne na potrzeby wykonania wystawy stałej w Kopalni Soli „Bochn

2022-01-12 1/2022/EZ Kontrole elementów i urządzeń górniczych w 2022 r.

2021-10-07 23/2021/EZ Dostawa wiertnicy dołowej wraz z osprzętem. Część III- Osprzęt wiertniczy

2021-10-04 22/2021/EZ - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2021-09-09 21/2021/EZ - ZABUDOWA I URUCHOMIENIE SYSTEMÓW

2021-09-07 20/2021/EZ Dostawa wiertnicy dołowej wraz z osprzętem: część I i część II

2021-09-03 19/2021/EZ - Konserwacja zbiornika solanki ZB 2 na terenie tzw. „bazy” w Łężkowicach - etap I

2021-09-02 18/2021/EZ Dostawa przenośnika zgrzebłowego.

2021-08-23 17/2021/EZ - Konserwacja zbiornika solanki ZB 2

2021-08-18 15/2021/EZ - WYMIANA PROWADNIKÓW SZYBOWYCH # CAMPI

2021-08-17 16/2021/EZ - DOSTAWA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO

2021-08-11 1/2021/EZ - ZABUDOWA I URUCHOMIENIE SYSTEMÓW

2021-07-29 14/2021/EZ-Dostawa rur zgrzewalnych wraz z akcesoriami

2021-07-16 10/2021/EZ - „Przebudowa obudowy szybiku Ważyn”

2021-07-08 13/2021/EZ - DOSTAWA MATERIAŁÓW KOLEJOWYCH

2021-06-14 12/2021/EZ Dostawa obudowy ŁP2 i ŁP5V25

2021-06-02 11/2021/EZ - WYMIANA PROWADNIKÓW SZYBOWYCH

2021-05-20 5/2021/EZ - DOSTAWA MATERIAŁÓW KOLEJOWYCH

2021-05-20 9/2021/EZ - "Modernizacja wentylatora WOK-2j"

2021-05-18 8/2021/EZ - WYMIANA PROWADNIKÓW SZYBOWYCH

2021-05-17 6/2021/EZ - Dostawa drewna kopalnianego

2021-05-06 7/2021/EZ - "Modernizacja wentylatora WOK-2j"

2021-04-27 3/2021/EZ

2021-04-23 4/2021/EZ - "Modernizacja wentylatora WOK-2j"

2021-03-29 2/2021/EZ - Dostawa 667 ton spoiwa mineralno-cementowego

2020-12-18 9/2020 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

2020-12-15 8/2020 - Dostawa bonów żywnościowych – 30 000 sztuk o nominale 19,00 zł dla pracowników Kopalni

2020-10-02 6/2020/EZ Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Górniczego Kopalnia Soli "Bochnia"

2020-06-10 5/2020 - Wykonanie bariery uszczelniającej, metodą wiertniczą z powierzchni

2020-04-22 4/2020 - WYPEŁNIENIE PUSTKI

2020-02-17 3/2020 - Dostawa bonów żywnościowych – 30 250 sztuk o nominale 19,00 zł

2020-01-29 1/2020 - DOSTAWA DREWNA KOPALNIANEGO

2020-01-23 2/2020 - Dostawa bonów żywnościowych – 33 000 sztuk o nominale 19,00 zł

2020-01-08 13/2019 - Dostawa bonów żywnościowych – 33 000 sztuk o nominale 19,00 zł dla pracowników Kopalni

2019-11-25 OCHRONA OBIEKTÓW KOPALNI SOLI BOCHNIA SP. Z O. O.

2019-10-18 9/2019/EZ Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

2019-09-04 8/2019/EZ - Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia"

2019-05-24 7/2019 Dostawa 1128 ton spoiwa mineralno-cementowego

2019-05-21 5/2019 - Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

2019-05-17 4/2019 - ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE UROBKU

2019-04-24 6/2019 Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni

2019-03-12 OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ Wszczęcie postępowanie kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

2019-02-01 3/2019 - Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

2019-01-21 2/2019 Dostawa bonów żywnościowych na 2019 rok

2019-01-07 1/2019 Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni

2018-12-21 6/2018 Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

2018-12-19 9/2018 Dostawa drewna kopalnianego na 2019 rok

2018-12-11 8/2018 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

2018-11-13 7/2018 Wymiana przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s - # Campi

2018-08-07 4/2018 Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica

2018-07-09 3/2018 Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica

2018-01-19 2/2018 - DOSTAWA BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

2017-12-13 11/2017 Dostawa drewna kopalnianego

2017-12-12 12/2017 Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego

2017-12-11 13/2017 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych

2017-11-28 10/2017 - Usługa w zakresie ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.

2017-11-21 8/2017 - Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją i zabezpieczeniem komory Kołdras

2017-09-29 7/2017 - Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia"

2017-08-25 6/2017 Budowa budynku magazynowego

2017-08-07 5/2017 - Budowa linii kablowych 3kV zasilajacych szyb Trinitatis na odcinku istniejacych linii ...

2017-07-07 4/2017 - Remont schodów w szybie "SUTORIS"

2017-06-16 3/2017 Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na ......

2017-02-03 Dostawa 503 ton piany mineralno - cementowej

2017-01-17 Dostawa bonów żywnościowych - 32 000 szt. o nominale 17,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia

2016-12-21 11/2016 - Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych

2016-12-12 10/2016 „Przebudowa podłużni poz. I Danielowiec – zachód w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.”.

2016-11-09 9/2016 - Dostawa szyn S24 i akcesoriów do ich montażu

2016-10-11 8/2016 - Dostawa sprężarki śrubowej o napędzie bezpośrednim

2016-10-05 7/2016 - Modernizacja maszyny wyciągowej szybu "Campi"

2016-09-08 6/2016 - „Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. - etap IV

2016-07-08 4/2016 Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn - etap III

2016-04-13 3/2016 - Dostawa spoiwa

2016-02-05 2/2016 - Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.

2016-01-15 1/2016 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij