EN DE

3/2019 - Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

"Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.02.2019 r.

Termin skladania ofert: 18.02.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

OGŁOSZENIE

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt Techniczny

załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Techniczny Aktualizacja

Załączniki do Projektu Technicznego:

załącznik nr 9 do SIWZ - Załącznik nr 1

załącznik nr 10 do SIWZ - Załączniki nr 2-18

Załączniki do Projektu Technicznego Aktualizacja:

załącznik nr 11 do SIWZ - Załącznik nr 1 - mapa poziomu Wernier

załącznik nr 12 do SIWZ - przekroje poziomu Wernier


Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 18.02.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 757 766,11 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

MINUTOR Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Armii Krajowej 1D

4 924 600,00

6 057 258,00

2.

GPRS HYDROKOP

Sp z o.o. sp.k

32-500 Chrzanów

ul. Oświęcimska 73

4 960 000,00 6 100 800,00

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 18.02.2019 r.  


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA !!!!

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2, w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnienia postępowania przetargowego nr 3/2019 na: „Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier”.

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert zostały złożone 2 oferty: 

  1. Oferta Nr 1 firmy MINUTOR Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – zaproponowano cenę ryczałtową brutto 6 057 258,00 zł;
  2. Oferta Nr 2 firmy GPRS HYDROKOP Sp. z o. o. Sp. k., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – zaproponowano cenę ryczałtową brutto 6 100 800,00 zł.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2 757 766,11 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Informacja ukazała się w dniu 25.02.2019 r. na stronie Zamawiającego.


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij