EN DE

2/2016 - Dostawa bonów żywnościowych dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.

Data ogłoszenia: 05.02.2016 r.
Termin składania ofert: 15.02.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

OGLOSZENIE

 SIWZ

......................................................................................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Zgodnie z art. 91 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający dokonał
w dniu 17.02.2016 roku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 na : „Dostawę bonów żywnościowych – 31 000 szt. o nominale 17,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia    sp. z o.o.”.

I.   Liczba złożonych ofert – 1

II.  Liczba odrzuconych ofert – 0

III. Liczba wykluczonych Wykonawców – 0

IV. Zestawienie złożonych ofert:

1. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25,
02-699 Warszawa

CENA: 527 000,00 zł brutto

uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 80%, ilość placówek handlowych na terenie miasta Bochni, w których można realizować bony żywnościowe – 20%): 10 x 0,8 + 10 x 0,2 = 10 x 4 = 40 punktów.

    Zamawiający wybrał ofertę nr 1:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25,
02-699 Warszawa

CENA: 527 000,00 zł brutto

 Uzasadnienie wyboru oferty:

    Wymieniony Wykonawca jako jedyny złożył ofertę, spełniającą warunki
    udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2016 zawarte
    w SIWZ.                                           

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij