EN DE

9/2016 - Dostawa szyn S24 i akcesoriów do ich montażu

9/2016

„Dostawa szyn S24 i akcesoriów do ich montażu"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.11.2016 r.
Termin składania ofert: 18.11.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki: 

OGLOSZENIE

SIWZ

zal nr 1 do SIWZ - formularz oferty

zal. nr 2 do SIWZ

zal. nr 3 SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 18.11.2016 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Cz.I -  Dostawa szyn: 199 875,00 zł brutto

Cz.II – Dostawa akcesoriów do montażu szyn: 49 335.30 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1)   F.H.U. Gomar-Stal Małgorzata Lemiowska

      ul. Krzyżanowicka 44B, 32-700 Bochnia

CENA:

Cz. I : 212 500,00 zł netto ( 261 375,00 zł brutto)

Cz. II : 43 582,00 zł netto ( 53 605,86 zł brutto)

Termin płatności: 7 dni

2)  Przedsiębiorstwo KREZUS M. Zarzycki Spółka Jawna

     ul. Roździeńskiego 188 B, 40-203 Katowice

      CENA:

Cz. I : 185 000,00 zł netto ( 227 550,00 zł brutto)

Cz. II: 45 633,00 zł netto ( 56 128,59 zł brutto)

Termin płatności: przedpłata

3)   „BM Consulting” Sp. z o.o.

      ul. Górna 6A, 44-100 Gliwice

CENA:

Cz. I :  nie złożył oferty

Cz. II – 43 500,00 zł netto ( 53 505,00 zł brutto)

Termin płatności: 30 dni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

           Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę szyn S24 oraz akcesoriów do ich montażu” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy zostało unieważnione.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty  jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:

Część I  - Dostawa szyn: 199 875,00 zł brutto

Część II – Dostawa akcesoriów do montażu szyn : 49 335,30 zł brutto

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Mając na uwadze, że oferty z najniższą  ceną w cz. I i cz. II zamówienia przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości cen najkorzystniejszych ofert, postanowiono jak na wstępie.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij