EN DE

11/2016 - Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych

11/2016 - Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

             Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. do wykonania w 2017 r.

Data ogłoszenia: 21.12.2016 r.
Termin składania ofert: 29.12.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

zal. nr 1 do SIWZ formularz oferty

zal. nr 2 do SIWZ oswiadczenie przeslanki-wykluczenia

zal. nr 3 do SIWZ spelnienie warunkow udzialu

zalacznik nr 4 do SIWZ

...........................................................................................................................................................................................

  Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 29.12.2016 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00 zł netto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

    1) Konsorcjum w składzie:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny – lider konsorcjum

OPA Bytom Sp. z o. o. ., ul. Strzelców Bytomskich 87 B, 41-914 Bytom – uczestnik konsorcjum

CENA: 217 620,00 zł netto (267 672,60 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2017 r.

Informacja ukazała się w dniu 31.12.2016 r.​​​

.................................................................................................................................................................................................................

                                                                                            ROZSTRZYGNIĘCIE!!!!!

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 11/2017 na: „Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2017 r.”, do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

Konsorcjum w składzie:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. (lider)

ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny

OPA Bytom Sp. z o. o. (uczestnik konsorcjum)

ul. Strzelców Bytomskich 87b, 41-914 Bytom

CENA: 217 620,00 zł netto (267 672,80 zł brutto),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %) – 100 punktów

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 punktów (cena 100%).

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij