EN DE

8/2018 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

8/2018

"Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2019 r."

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.12.2018 r.

Termin skladania ofert: 19.12.2018 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

SIWZ

Ogloszenie nr 660422-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

zal. nr 1 do SIWZ-formularz oferty

zal. nr 2 do SIWZ-spelnienie warunkow

zal. nr 3 do SIWZ-wykluczenie

zal.nr 4 do SIWZ-gr. kapitalowa

zal. nr 5 do SIWZ-wykaz osob

zal. nr 6 do SIWZ- tabela


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 19.12.2018 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 221 400,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

 

Lp.

 

Oferent

 

Cena netto

/zł/

 

 

Cena brutto

/zł/

 

 

1.

Konsorcjum:

1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. – lider konsorcjum

ul. Lędzińska 8

43-143 Lędziny

2. OPA Bytom Sp. z o. o. – członek konsorcjum

ul. Strzelców Bytomskich 87 B

41-914 Bytom

 

 

179 583,00

 

 

220 887,00

Informacja ukazała się w dniu 19.12.2018 r. 


ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 8/2018 na: Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2019 r., po analizie następujących ofert podlegających ocenie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena netto /zł/

Cena brutto /zł/

1.

Konsorcjum:

1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. – lider konsorcjum

ul. Lędzińska 8

43-143 Lędziny

2. OPA Bytom Sp. z o. o. – członek konsorcjum

ul. Strzelców Bytomskich 87 B

41-914 Bytom

 

179 583,00

 

220 887,09

 

 

Przyznano punkty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

1.

Konsorcjum:

1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. – lider konsorcjum

ul. Lędzińska 8

43-143 Lędziny

2. OPA Bytom Sp. z o. o. – członek konsorcjum

ul. Strzelców Bytomskich 87 B

41-914 Bytom02-699 Warszawa

 

100,00 punktów

 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów (kryterium cena: 100,00 punktów). Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij