EN DE

1/2016 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

1/2016 - Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych

             Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. do wykonania w 2016 r.

Data ogłoszenia: 15.01.2016 r.
Termin składania ofert: 25.01.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

OGLOSZENIE

SIWZ

...........................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 1/2016 na usługę w zakresie: „Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2016 r.”, do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

Konsorcjum w składzie:

  • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.

      ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny

  • OPA BYTOM Sp. z o. o.

      ul. Strzelców Bytomskich 87b, 41-914 Bytom

      CENA: 151.640,00 zł netto (186.517,20 zł brutto)

                REFERENCJE: 9 sztuk,

które uzyskało w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, doświadczenie wykonawcy –  5 %): 

cena – 95,00 punktów, doświadczenie wykonawcy – 5,00 punktów,

łącznie: 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta Nr 1 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena brutto oferty- 95% i doświadczenie wykonawcy 5%) uzyskała podczas dokonanej oceny ofert liczbę punktów:

cena – 95,00 punktów, doświadczenie wykonawcy – 5,00  punktów

łącznie: 100,00 punktów. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij