EN DE

6/2017 Budowa budynku magazynowego

6/2017

"Budowa budynku magazynowego".

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.08.2017 r.

Termin skladania ofert: 12.09.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

SIWZ

ZALACZNIKI DO SIWZ 1-5

ZALACZNIK 6 DO SIWZ

ZALACZNIK 7 DO SIWZ

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 12.09.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
265 647,29 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1.  F.U.H. NEOBUD                                
     Anna Maciaś
     33-316 Rożnów 634
     Cena netto: 234 764,23 PLN
     Cena brutto: 288 760,00 PLN

2.  P.T.H. i U. Tomasz Szot
     32-700 Bochnia, ul. Brzeska 26
     Cena netto: 193 516,24  PLN
     Cena brutto: 238 024,98 PLN

Informacja ukazała się w dniu 12.09.2017 r.

...........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                             ROZSTRZYGNIĘCIE !!!!

 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 6/2017 na: „Budowa budynku magazynowego”, wpłynęły w wymaganym terminie dwie oferty:

1) F. U. H. NEOBUD Anna Maciaś,

    33-316 Rożnów 634

    Cena: 234 764,23 zł netto (cena brutto – 288 760,00 zł);

2) P.T.H i U. Tomasz Szot,

    ul. Brzeska 26, 32-700 Bochnia

    Cena: 193 516,24 zł netto (cena brutto – 238 024,98 zł).

1. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

1)   F. U. H. NEOBUD Anna Maciaś, 33-316 Rożnów 634

Cena: 234 764,23 zł netto (cena brutto – 288 760,00 zł);

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %) - 82,43 punktów;

2)   P.T.H i U. Tomasz Szot, ul. Brzeska 26, 32-700 Bochnia

Cena: 193 516,24 zł netto (cena brutto – 238 024,98 zł),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %) – 100,00 punktów.

2. Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 2) firmy:

P.T.H i U. Tomasz Szot, ul. Brzeska 26, 32-700 Bochnia

Cena: 193 516,24 zł netto (cena brutto – 238 024,98 zł).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100,00. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

Informacja ukazała się w dniu 20.09.2017 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij