EN DE

Dostawa bonów żywnościowych - 32 000 szt. o nominale 17,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia

1/2017

„Dostawa bonów  żywnościowych – 32 000 szt.  o nominale  17,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. ”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.01.2017 r.
Termin składania ofert: 25.01.2017 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

zał.nr 1 do SIWZ - formularz oferty

zał. nr 2 do SIWZ

zał. nr 3 do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 25.01.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
544 000,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1)   Sodexo Benefits and Rewards  Services Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25
      02-699 Warszawa

      CENA:  544 000,00 zł netto ( 544 000,00 zł brutto)

      Ilość punktów handlowych  i gastronomicznych na terenie miasta Bochni: 19 + 3

..............................................................................................................................................................................................................................

                                                                                              ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 1/2017 na: „Dostawa bonów żywnościowych – 32 000 szt. o nominale 17,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.”, jako najkorzystniejsza została wybrana jedyna oferta, która wpłynęła w wymaganym terminie do Kopalni, tj.:

1. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o. o.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,

CENA: 544 000,00 zł netto (544 000,00 zł brutto),

Ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych na terenie miasta Bochnia: 19 + 3,

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 50 %, ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych – 50 %):

cena – 50,00 punktów,

ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych – 50,00 punktów,

          Razem: 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 pkt, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium: cena 50,00 pkt, oraz ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych 50,00 pkt. Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij