EN DE

Dostawa 503 ton piany mineralno - cementowej

2/2017

„Dostawa 503 ton piany mineralno - cementowej ”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.02.2017 r.
Termin składania ofert: 10.02.2017 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ- formularz-oferty

zał. nr 2 do SIWZ

zał. nr 3 do SIWZ

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 10.02.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 455 100,00 zł brutto.

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. DSI SCHAUM CHEMIE sp. z o. o., ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

cena netto: 374 735,00 zł (cena brutto: 460 924,05 zł),

2. Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

cena netto: 337 010,00 zł (cena brutto: 414 522,30 zł),

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADIBUD” Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice

cena netto: 350 993,40 zł (cena brutto: 431 721,88 zł).

Informacja ukazała się w dniu 10.02.2017 r.
 
.....................................................................................................................................................................................................................
                                                                                 
                                                                                 ROZSTRZYGNIĘCIE!!!!!!
 

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 2/2017 na: „Dostawa 503 ton piany mineralno-cementowej”, wpłynęły w wymaganym terminie trzy ofert:

1)   DSI SCHAUM CHEMIE sp. z o. o., ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

Cena: 374 735,00 zł netto (cena brutto – 460 924,05 zł);

2)   Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Cena: 337 010,00 zł netto (cena brutto – 414 522,30 zł);

3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADIBUD” Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice

Cena: 350 993,40 zł netto (cena brutto – 431 721,88 zł)

 

1. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

1)   DSI SCHAUM CHEMIE sp. z o. o., ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

Cena: 374 735,00 zł netto (cena brutto – 460 924,05 zł);

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %) - 89,93 punktów;

2)   Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Cena: 337 010,00 zł netto (cena brutto – 414 522,30 zł),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %) – 100 punktów;

3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADIBUD” Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice

Cena: 350 993,40 zł netto (cena brutto – 431 721,88 zł),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %) – 96,01 punktów.

 

2. Uznanie za najkorzystniejszą ofertę Nr 2) firmy:

Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Cena: 337 010,00 zł netto (cena brutto – 414 522,30 zł).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 punktów (cena 100%).

 

Informacja ukazała się w dniu 17.02.2017 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij