EN DE

3/2016 - Dostawa spoiwa

3/2016 - „Dostawa 2690 ton spoiwa jako materiału wiążącego dla mieszaniny podsadzkowej likwidowanego szybu „Moszczenica” w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. – etap II – 1300 ton.”

Data ogłoszenia: 13.04.2016 r.
Termin składania ofert: 01.06.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki: 

SIWZ

ogloszenie

.................................................................................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE!!!!!

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje,że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 3/2016 na: „Dostawę 2690 ton spoiwa jako materiału wiążącego dla mieszaniny podsadzkowej likwidowanego szybu „Moszczenica” w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. – etap II – 1300 ton”, wpłynęły dwie oferty:

1.Eko-Domex Paweł Bocheńczak Sp. z o. o. ul. Legnicka 19B, 41-811 Zabrze

- CENA: 478 608,00 zł netto (588 687,84 zł brutto)

- TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR: 60 dni;

2.Minova Ekochem S.A. ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

- CENA: 390 000,00 zł netto (479 700,00 zł brutto)

- TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR: 90 dni.

I. Punkty przyznano ofertom z firm:

1. Eko-Domex Paweł Bocheńczak Sp. z o. o. ul. Legnicka 19B, 41-811 Zabrze

-   Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu;

-  Wykonawca uzyskał w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin płatności faktur – 5 %):

cena – 77,41 pkt

termin płatności faktur – 3,33 pkt

razem: 80,74 pkt.

2. Minova Ekochem S.A. ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

-   Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu;

-  Wykonawca uzyskał w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin płatności faktur – 5 %)

cena – 95,00 pkt

termin płatności faktur – 5,00 pkt

razem: 100,00 pkt

II. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 2 firmy:

Minova Ekochem S.A. ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

- CENA: 390 000,00 zł netto (479 700,00 zł brutto)

- TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR: 90 dni

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 pkt, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium cena 95,00 pkt oraz termin płatności faktur 5,00 pkt. Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij