EN DE

8/2016 - Dostawa sprężarki śrubowej o napędzie bezpośrednim

8/2016

„Dostawa sprężarki śrubowej o napędzie bezpośrednim"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Termin składania ofert: 19.10.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

SIWZ

zal. nr 1 do SIWZ- formularz oferty

zal. nr 2 do SIWZ-oswiadczenie przeslanki wykluczenia

zal. nr 3 do SIWZ-spelnienie warunkow udzialu

.................................................................................................................................................................................................................................

                                                         Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprężarki śrubowej o napędzie bezpośrednim”.

            Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczą państwo następujące gabaryty urządzenia: dł. 2265 x szer. 1585 x wys. 2005?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów sprężarki.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy dopuszczone jest złożenie oferty na sprężarkę o innych wymiarach tj.

- wymiary gabarytowe sprężarki wraz z obudową dźwiękochłonną

długość: 2700 mm*

szerokość: 1686 mm*

wysokość: 1888 mm*?

*są to wymiary sprężarki po zastosowaniu silnika w klasie IE3

Zgodnie z dyrektywą od 1 stycznia 2017 wszystkie silniki o mocach 0,75÷375 kw nie mogą mieć klasy sprawności niższej niż IE3 lub mogą mieć klasę sprawności IE2 pod warunkiem, że są wyposażone w energoelektroniczny przekształtnik częstotliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów sprężarki.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 19.10.2016 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 150 000,00 zł netto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

    1)Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek "AIRPOL” Sp. z o. o.,

ul. Krańcowa 24, 61-037 Poznań

CENA: 94 000,00 zł netto (115 620,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

2)Czemar Sp. z o. o.,

ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków

CENA: 98 900,00 zł netto (121 647,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

3)Profesjonalne Usługi Techniczne Krzysztof Kasprzak

Bibice, ul. Bukowa 2, 32-087 Zielonki

CENA: 113 008,13 zł netto (139 000,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

4)Gardner Denver Polska Sp. z o. o.

ul. Pachońskiego 65, 31-223 Kraków

CENA: 109 890,00 zł netto (135 164,70 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

5)"ATMOPOL” Sp. z o. o.

ul. Biskupińska 23, 30-832 Kraków

CENA: 102 477,00 zł netto (126 046,71 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

6)ALMiG Kompressoren Polska S.A.

ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa

CENA: 130 720,00 zł netto (160 785,60 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

.................................................................................................................................................................................................................

                                                                            ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 8/2016 na: „Dostawa sprężarki śrubowej o napędzie bezpośrednim”, wpłynęło w wymaganym terminie sześć ofert:

1)Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek "AIRPOL” Sp. z o. o.

ul. Krańcowa 24, 61-037 Poznań

CENA: 94 000,00 zł netto (115 620,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

2)Czemar Sp. z o. o.

ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków

CENA: 98 900,00 zł netto (121 647,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

3)Profesjonalne Usługi Techniczne Krzysztof Kasprzak

Bibice, ul. Bukowa 2, 32-087 Zielonki

CENA: 113 008,13 zł netto (139 000,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

4)Gardner Denver Polska Sp. z o. o.

ul. Pachońskiego 65, 31-223 Kraków

CENA: 109 890,00 zł netto (135 164,70 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

5)"ATMOPOL” Sp. z o. o.

ul. Biskupińska 23, 30-832 Kraków

CENA: 102 477,00 zł netto (126 046,71 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

6)ALMiG Kompressoren Polska S.A.

ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa

CENA: 130 720,00 zł netto (160 785,60 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

1. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

2) Czemar Sp. z o. o.

ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków

CENA: 98 900,00 zł netto (121 647,00 zł brutto)

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 90 %, gwarancja – 10 %):

cena – 90,00 punktów, gwarancja – 10,00 punktów

Razem – 100,00 punktów;

4) Gardner Denver Polska Sp. z o. o.

ul. Pachońskiego 65, 31-223 Kraków

CENA: 109 890,00 zł netto (135 164,70 zł brutto)

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 90 %, gwarancja – 10 %):

cena – 80,99 punktów, gwarancja – 10,00 punktów

Razem – 90,99 punktów;

2. Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 2) firmy:

Czemar Sp. z o. o., ul. Kościelna 10, 46-113 Wilków,

o wartości 98 900,00 zł netto (121 647,00 zł brutto) oraz gwarancji: 36 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 pkt, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium: cena 90,00 pkt, gwarancja 10,00 pkt. Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij