EN DE

2/2019 Dostawa bonów żywnościowych na 2019 rok

2/2019

„Dostawa bonów  żywnościowych – 33 000 sztuk  o nominale  19,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. ”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.01.2019 r.

Termin skladania ofert: 30.01.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

OGLOSZENIE

SIWZ

zal. nr 1 do SIWZ

zal. nr 2 do SIWZ spelnienie warunkow

zal. nr 3 do SIWZ wykluczenie

zal. nr 4 do SIWZ gr. kapitalowa

zal. nr 5 do SIWZ wykaz


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert !!!

Termin otwarcia ofert: 30.01.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 627 000,00 zł netto.

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

 

Oferent

 

Cena netto/brutto

PLN

Ilość punktów handlowych

i gastronomicznych na terenie miasta Bochni

 

1.

Sodexo Benefits and Rewards  Services Polska

sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 , 02-699 Warszawa

627 000,00 / 627 000,00

25 + 2

Informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 30.01.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

   Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 1986          z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu Nr 2/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę bonów żywnościowych – 33 000 szt.              o nominale 19,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.” po analizie jednej nieodrzuconej oferty, która wpłynęła w wymaganym terminie do Zamawiającego, została wybrana oferta:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o. o.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,

CENA: 627 000,00 zł netto (627 000,00 zł brutto),

Ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych na terenie miasta  Bochnia: 25 + 2.

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 50 %, ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych – 50 %):

cena – 50,00 punktów,

ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych – 50,00 punktów,

Razem: 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 pkt, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium: cena 50,00 pkt, oraz ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych 50,00 pkt.

 Informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 31.01.2019 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij