EN DE

9/2018 Dostawa drewna kopalnianego na 2019 rok

9/2018

"Dostawa drewna kopalnianego na 2019 rok"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.12.2018 r.

Termin skladania ofert: 07.01.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

zal. nr 1 SIWZ

zal. nr 2 SIWZ

zal. nr 3 SIWZ

zal. nr 4 SIWZ

zal. nr 5 SIWZ


Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 07.01.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 428,00 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Lp. Oferent

cena netto

/zł/

cena brutto

/zł/

1. STAN-TAR Stanisław Szydłowski, ul. Wyspiańskiego 37, 32-700 Bochnia 202 940,00 249 616,20

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 07.01.2019 r. 


ROZSTRZYGNIĘCIE !!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 9/2018 na: Dostawa drewna kopalnianego na 2019 rok, po analizie następujących ofert podlegających ocenie:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena netto /zł/

Cena brutto /zł/

1.

„STAN-TAR”

Stanisław Szydłowski

ul. Wyspiańskiego 37

32-700 Bochnia

202.940,00

249.616,20

1. Przyznano punkty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

1.

„STAN-TAR”

Stanisław Szydłowski

ul. Wyspiańskiego 37

32-700 Bochnia

 

100,00 punktów

 

2. Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 1 firmy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Cena netto /zł/

Cena brutto /zł/

 

1.

 

„STAN-TAR” Stanisław Szydłowski

ul. Wyspiańskiego 37

32-700 Bochnia

202.940,00

249.616,20

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów (kryterium cena: 100 %). Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

Informacja ukazała się w dniu 11.01.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij