EN DE

6/2016 - „Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. - etap IV

6/2016

„Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. z wykorzystaniem tarcicy grubości 32 mm – etap IV ok. 680 m2”

Data ogłoszenia: 08.09.2016 r.
Termin składania ofert: 16.09.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki: 

1. OGLOSZENIE nr 306511

2. SIWZ 

3. zal. nr 1 do SIWZ formularz oferty  

4. zal. nr 2 do SIWZ oswiadczenie przeslanki wykluczenia  

5. zal. nr 3 do SIWZ spelnienie warunkow udzialu

.................................................................................................................................................................................................................................

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 16.09.2016 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 145.000,00 zł netto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1) Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca

ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia

CENA: 144 160,00 zł netto (177 316,80 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 23.11.2016 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

.................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                      ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 6/2016 na: „Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. z wykorzystaniem tarcicy grubości 32 mm – etap IV ok. 680 m2”, do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.

1) Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia

CENA: 144 160,00 zł netto (177 316,80 zł brutto), oraz okresie gwarancji: 36 miesięcy,

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 80 %, gwarancja – 10 %)

cena – 80,00 punktów, gwarancja – 10,00 punktów

Razem: 90,00 punktów

Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 1) firmy:

Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

- CENA: 144 160,00 zł netto (177 316,80 zł brutto)

- OKRES GWARANCJI: 36 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 90,00 pkt, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium: cena 80,00 pkt, oraz okres gwarancji 10,00 pkt. Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij