EN DE

Śladami kaplic bocheńskich górników

Śladami kaplic bocheńskich górników to najnowsza oferta zwiedzania bocheńskiej kopalni soli. Szlak zwiedzania prowadzi przez kopalniane kaplice i wnęki będące śladami ich istnienia w przeszłości. Żarliwa wiara towarzyszyła górnikom podczas pracy głęboko pod ziemią, dlatego ku czci swoich świętych opiekunów tworzyli liczne miejsca kultu.

Według źródeł historycznych w bocheńskiej kopalni znajdowało się ponad trzydzieści podziemnych kaplic. Pełniły one bardzo ważne funkcje w kopalni, od miejsc kultu, źródeł otuchy, zapewniania bezpieczeństwa, miejsca naprawy lampki górniczej, po doskonały punkt orientacyjny.

Dzisiaj w bocheńskiej kopalni dostępnych jest siedem kaplic. Turyści, podążając „Śladami kaplic bocheńskich górników”, będą mieli możliwość odwiedzenia sześciu spośród nich.
 

KAPLICA SPOTKANIE Z MATKĄ jest kaplicą współczesną, która powstała w 2008 r., ma ona formę rzeźby w kamieniu przedstawiającej najważniejsze wizerunki z Objawień Maryjnych na świecie. Zgromadzono je w jednym miejscu, aby pokazać różnorodność wizerunków Matki Boskiej, w zależności od miejsca, w którym nastąpiło objawienie.

STARA KAPLICA ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW – dzisiaj pozostał po niej jedynie ślad w postaci wnęki i krótkiego korytarza. Sama kaplica została przeniesiona kilkadziesiąt metrów dalej w miejsce dzisiejszej Kaplicy Świętej Kingi.

KAPLICA ŚWIĘTEJ KINGI — historia tej kaplicy jako miejsca kultu sięga 1747 roku. Wtedy to na głębokości 201 m pod powierzchnią ziemi, na poziomie I August powstała Nowa Kaplica Świętych Aniołów Stróżów — patronów tragarzy. Kaplica w okresie swego istnienia była wielokrotnie przebudowywana i poszerzana. Obecny układ kaplicy ukształtowany został w wyniku prac remontowych prowadzonych w latach 1980-1982. Najbardziej reprezentacyjną część kaplicy stanowi prezbiterium. Głównym elementem wyposażenia kaplicy jest ołtarz Świętej Kingi oraz piękny solny żyrandol. Od czerwca 2016 roku w kaplicy znajdują się relikwie jej patronki. Przed ołtarzem ustawiony został stół ofiarny, przy którym Jan Paweł II, 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu odprawiał mszę kanonizacyjną Świętej Kingi.

KAPLICA MATKI BOSKIEJ BOCHEŃSKIEJ - zlokalizowana na głębokości ok. 192 m., we wschodniej, najwyżej położonej części komory Crystian. Powstała i została poświęcona w  2009 r. z inicjatywy górników bocheńskich. Do powstania kaplicy wykorzystano je-dną z istniejących już nisz w caliźnie solnej, którą poddano tylko drobnym pracom górniczym. Kustosz bocheńskiego sanktuarium  przekazał do nowej kaplicy kopalnianej kopie cudownego obrazu a górnicy wy-konali samodzielnie duży różaniec z solnych paciorków.

KAPLICA PASSIONIS – jest najstarszą z zachowanych kaplic bocheńskiej kopalni. Zlokalizowana na Schodach Regis w XVI Komorze Rozpora kaplica datowana jest na 1709 rok a polichromie pokrywające ściany i strop pochodzą prawdopodobnie sprzed 1763 roku (wg Teofila Wojciechowskiego) lub sprzed 1717 roku (wg Dariusza Śladeckiego). Górnicy zbierali się w kaplicy na specjalnym nabożeństwie w Wielki Piątek na „pasję albo raczej kazanie Passione Christi”. W czasach staropolskich głównym nabożeństwem kruszaków i kopaczy wewnątrz kopalni była Męka Pańska. Dzisiaj wzdłuż schodów Regis wiodących do kaplicy rozmieszczone są stacje Drogi Krzyżowej.

KAPLICA CRUCIFIX – Jest to pozostałość dawnego XVIII – wiecznego wyrobiska pełniącego funkcję sakralną. Wyposażenie kaplicy powstało w wyniku wy-kucia w caliźnie solnej komory elementów architektonicznych.

Zwiedzający swoją podróż rozpoczną od zjazdu do kopalni windą górniczą, a następnie przejazdu podziemną kolejką. Zwieńczeniem pobytu w kopalni będzie wizyta w największej spośród bocheńskich komór solnych — komorze Ważyn.

Regulamin Kopalni Soli Bochnia - sprawdź tutaj

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij