EN DE

Regulamin serwisu internetowego

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem www.kopalnia-bochnia.pl prowadzonego przez Kopalnie Soli Bochnia Sp. z o. o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia (zwanym dalej Serwisem);

§ 2

Serwis ma charakter informacyjno – usługowy i jest udostępniany bez ograniczeń wszystkim użytkownikom mającym dostęp do sieci internetowej;

§ 3

Serwis stanowi wyłączną własność Kopalni Soli Bochnia Sp. z o. o., która decyduje o zakresie i formie przedstawianych w nim treści informacyjnych oraz świadczonych za jego pomocą usługach dla swoich klientów;

§ 4

Każdy użytkownik Serwisu ma prawo do pełnego korzystania z jego zasobów wyłącznie z zachowaniem warunku nie naruszania jakimkolwiek swoim działaniem praw autorskich lub praw płynących z rejestracji znaków towarowych należących do Kopalni Soli Bochnia Sp. z o. o. Korzystanie z niego w inny sposób wymaga uzyskania przez użytkownika Serwisu pisemnej zgody lub zawarcia umowy z Kopalnią Soli Bochnia Sp. z o. o.;

§ 5

Prowadzony przez Kopalnię Soli Bochnia Sp. z o. o. Serwis i wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity – Dz. U. 2018 poz. 419), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 880 z pózn. zm.), Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 776) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity – Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z pózn. zm.);

§ 6

Funkcjonowanie w ramach Serwisu formularza kontaktowego i newslettera Kopalni Soli Bochnia Sp. z o. o. regulują obowiązujące w niej odrębne regulaminy: Regulamin Formularza Kontaktowego oraz Regulamin Newslettera ;

§ 7

Funkcjonowanie w ramach Serwisu kont: Facebook, Skype, Instagram oraz You Tube regulują odrębne regulaminy prowadzone przez ich dostawców internetowych;

§ 8

Serwis działa w zgodzie i w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 1219 z pózn. zm.), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 1907 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1);

§ 9

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznania osobistych preferencji jego użytkowników oraz uzyskania informacji o ich logowaniu. Wszelkie szczegóły dotyczące stosowania plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies;

§ 10

Administratorem Danych Osobowych jest Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, KRS: 0000478929, NIP: 8680000485, REGON: 000867845. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności;

§ 11

Zainteresowani użytkownicy mogą kierować ewentualne pytania dotyczące warunków korzystania z Serwisu na adres e-mail marketing@kopalnia-bochnia.pl lub też dzwoniąc pod numer telefonu (014) 615 24 69;

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij