EN DE

Regulamin formularza kontaktowego

§ 1

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi informacyjnej dla klientów za pomocą Formularza Kontaktowego, przez Kopalnie Soli Bochnia Sp. z o. o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, w ramach prowadzonego przez nią serwisu internetowego pod adresem www.kopalnia-bochnia.pl

 

§ 2

Formularz Kontaktowy działa w zgodzie i w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 1219 z pózn. zm.), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 1907 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1);

 

§ 3

Formularz Kontaktowy jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich posiadaczy aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-maila) w ramach ogólnodostępnej sieci internetowej oraz dostosowany do potrzeb osób mających dostęp do internetu ale korzystających dla celów komunikacji wyłącznie z telefonów stacjonarnych lub komórkowych (zwanych dalej Usługobiorcą);

 

§ 4

W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego Usługobiorca powinien:

  1. Zapoznać się z niniejszym regulaminem klikając odpowiedni link znajdujący się na karcie formularza kontaktowego;
  2. Dokonać zapytania przez podanie w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.kopalnia-bochnia.pl swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej a następnie treści zapytania;
  3. Wyrazić wszystkie wymagane przepisami prawa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych odznaczając znajdujące się przy nich kwadraty;
  4. Aktywować przycisk ,,Wyślij”;
  5. Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail) na który zostanie wysłana odpowiedź na postawione przez Usługobiorcę zapytanie;
  6. W przypadku podania numeru telefonu zamiast e-maila informacja zostanie przekazana Usługobiorcy drogą telefoniczną;

 

§ 5

Z chwilą kliknięcia przycisku ,,Wyślij” pomiędzy Usługodawcą (Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o.) a Usługobiorcą (właścicielem adresu poczty elektronicznej lub telefonu) zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi informacyjnej w zakresie wysłania przez Usługobiorcę zapytania i udzielenia odpowiedzi na nią przez Usługodawcę;

 

§ 6

Usługobiorca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi informacyjnej. Z chwilą rozwiązania umowy Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o. jako Usługodawca zaprzestaje wysyłania informacji na podany wcześniej przez Usługobiorcę adres jego poczty elektronicznej lub numer telefonu;

 

§ 7

Administratorem Danych Osobowych jest Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, KRS: 0000478929, NIP: 8680000485, REGON: 000867845. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności;

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij