EN DE

Fundusze Europejskie

Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Projekt „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO”) stanowi odpowiedź na konieczność zrównoważonego rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz potrzebę dostosowania warunków obsługi ruchu turystycznego w obliczu wciąż rosnącej frekwencji przy równoczesnym obowiązku ochrony zabytku i zachowaniu go dla przyszłych pokoleń. Uruchomienie nowej trasy służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa osób zwiedzających Kopalnię oraz poprawie jakości i komfortu zwiedzania, dzięki odciążeniu podstawowego szlaku zwiedzania. Poszerzenie zakresu zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, w tym potrzeba poprawy bezpieczeństwa zwiedzających, podczas przebywania na terenie Kopalni jest główną determinantą do realizacji projektu. Zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk górniczych i wzrost liczby odwiedzających, będzie wartością dodaną wynikającą z realizacji głównego celu projektu. Realizacja powyższego projektu przyczyni się tym samym do realizacji jednego z celów szczegółowych POIiŚ: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa.

Beneficjent: Kopalnia Soli Bochnia Sp. zo.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Tytuł Projektu: Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Wartość projektu:  11.972,202,50 PLN
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 8.117.616,69 PLN


Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, poprzez specjalny adres e-mail: naduzyciaPOIS@mfipr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Klauzula informacyjna RODO w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POBIERZ 


 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij