EN DE

Barbórka 2023 w Kopalni Soli Bochnia

Barbórka 2023 w Kopalni Soli Bochnia.

       W czwartek, 7 grudnia 2023 r. w Kopalni Soli Bochnia odbyły się uroczyste obchody górniczego święta.         W Barbórkowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, władz Województwa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego, Wyższego Urzędu Górniczego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Okręgowego Urzędu Górniczego, władz Starostwa Powiatowego i Miasta Bochnia, przedstawiciele Wojska,Policji, Straży Pożarnej,     a także przedstawiciele Zarządów Spółek współpracujących z Kopalnią.

Tradycyjną Barbórkę rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Św. Kingi, pod przewodnictwem        ks. prałata Ryszarda Podstołowicza, oraz ks. prałata Jana Nowakowskiego. Górnicy  podziękowali swojej patronce Św. Barbarze za nieustanną opiekę.

Kolejnym miejscem świętowania była  komora Ważyn.  Tam właśnie, tuż po nabożeństwie, udali się zaproszeni goście w asyście górniczej bocheńskiej braci.

Powitaniom, podziękowaniom, listom, wyróżnieniom i wzruszeniom nie było końca.

Jako pierwszy wystąpił  minister Piotr Nowacki czytając list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Słowa do górników skierował również, Prezes Rady Ministrów  Mateusz Morawiecki, a odczytał je Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski.   

 W swoim  barbórkowym, uroczystym przemówieniu, Prezes Zygmunt Dobrowolski, nie kryjąc wzruszenia, podziękował braci górniczej i całej załodze  za  codzienny trud górniczej pracy, za wysiłek włożony w budowanie pozycji Kopalni i za wszystko co razem zrobiono w mijającym roku. 

„Szanowni Państwo, kończymy rok 2023, bardzo dobry rok dla naszej Kopalni. Wszystkie prace wykonane w celu zachowania naszej pięknej zabytkowej Kopalni dla przyszłych pokoleń nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia Skarbu Państwa” - mówił Prezes Kopalni Bochnia.

Prezes Zygmunt Dobrowolski podziękował za wsparcie i pomoc Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ministerstwu Aktywów Państwowych, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwu Edukacjięi Nauki. W  imieniu swoim i załogi wystosował podziękowania  do Agencji Rozwoju Przemysłu o/Katowice, Narodowego Instytututu Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaś osobne podziękowania skierował do Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Muzeum Żup Krakowskich, za sprawowanie nadzoru nad realizacją większości prac.

"Mija kolejny, niezwykle pracowity rok, w którym udało nam się zrealizować większość naszych planów, co było możliwe również dzięki  bardzo dobrym wynikom ekonomicznym, uzyskiwanym przez Spółkę. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślność Wam I Waszym Rodzinom. Niech żyje nam górniczy stan. Bardzo Wam wszystkim dziekuję. Szczęść Boże".(całość wystąpienia Prezesa Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunta Dobrowolskiego, pod tekstem).

W trakcie Uroczystej Akademii nastąpiło wręczenie Odznaczeń, nominacji na Stopnie Górnicze, a także Odznaczeń Honorowych.

W tym roku przyznano następujące wyróżnienia i odznaczenia:

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy odznaczeni zostali

za zasługi w działalności na rzecz górnictwa, Brązowym Krzyżem Zasługi – Waldemar Rachwał

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za długoletnią służbę  Medalem Złotym -  Andrzej Fijołek

Aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –  Minister Piotr Nowacki

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił nadaniem stopnia górniczego:

Dyrektor Górniczy II Stopnia - Krzysztofa Szydłowskiego

Dyrektor Górniczy III Stopnia, Andrzeja Kawalca, Olgę Kwaśniak – Cieślik, Kingę Maliszczak  

i Jerzego Michaldo.

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił za zasługi dla rozwoju górnictwa:

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”  -  Andrzeja Pachutę.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wyróżnił:

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie” – Zygmunta Dobrowolskiego - Prezesa Zarządu Kopalni Soli Bochnia, Pawła Nowaka – Prezesa Zarządu Kopalni Soli Wieliczka i  Zbigniewa Pawlaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia  Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

Inżynierami Górniczymi I stopnia zostali: Adam Chojnacki, Witold Kołdras, Piotr Siwek, Katarzyna Wróblewska

Inżynierami Górniczymi II stopnia zostali: Patrycja Czado, Michał Jodłowski i Tomasz Niemiec.

Inżynierami Górniczymi III stopnia został Kamil Stoch.

Technikami Górniczymi III stopnia zostali: Adrian Prochotta i Łukasz Puścizna. 

Nadaniem tytułu Górnika I stopnia zostali  również wyróżnieni: Łukasz Berger, Tomasz Bratownik, Karol Broda, Grzegorz Czekaj , Tomasz Jodłowski, Jan Marzec, Kamil Przybyłko, Marcin Strach i Mateusz Strach

Górnikami II stopnia zostali: Paweł Kruk, Kamil Puścizna, Ireneusz Stokłosa i Rafał Zdebski.

Górnikami III stopnia zostali: Piotr Cagiel, Mateusz Czarnecki, Adam Długosz, Kamil Komoński, Piotr Kuchno, Stanisław Król, Krzysztof Kuska, Michał Łach, Krzysztof Łukasik, Mirosław Makowski,  Adrian Małek, Leszek Mikulski, Paweł Rakoczy, Mateusz Rudnik i  Paweł Trzósło.

Dyplomy wręczyli Prezes Kopalni Soli Bochnia  Zygmunt Dobrowolski i Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej - Łukasza Chojnackiego, a  przyznaniem honorowego kordzika:  Piotra Janika, Michała Wierzchowskiego  i Michała Wilka.

Honorowe insygnia władzy górniczej wyróżnionym osobom również wręczyli Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski i Dyrektor Techniczny Pan Krzysztof Szydłowski.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego,

Złotym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. odznaczyła - Andrzeja Kawalca,  Andrzeja Janika  i Piotra Janika

Srebrnym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. odznaczyła Łukasza Chojnackiego.

Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. -  odznaczyła Piotra Siwka.

Medale wręczył Dyrektor Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie  Zbigniew Kubica.

Tradycyjnie Zarząd i Dyrekcja Kopalni Soli Bochnia postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować - za długie lata pracy - pracownikom kopalni, którzy nabyli prawa emerytalne i postanowili  w 2023 roku odejść na zasłużoną emeryturę: Krystynę Legutko, Kazimierę Pachutę, Urszulę Srokę, Renatę Broszkiewicz,  Halinę Rojowską, Jerzego Cieślę, Henryka Pilch, Marka Pater i Eugeniusza Tarę. 

Okolicznościowe Dyplomy oraz pamiątkowe upominki wręczyli Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia  Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Biura Zarządu, Olga Kwaśniak-Cieślik.

Na ręce  Prezesa  Zarządu  Kopalni Soli Bochnia wpłynęły także okolicznościowe adresy z życzeniami dla bocheńskich górników: od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie - Krzysztofa Paraszczuka, od  Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego - dr. Władysława Kosiniaka - Kamysza, od Rektora Akademii Górniczo Hutniczej - prof.Jerzego Lisa, Rektora Politechniki Śląskiej - prof.Arkadiusza Mężyka, od posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Urszuli Augustyn, od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ - Piotra Dudy,  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - Nadinspektora Michała Ledziona, od Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie - Jacka Pytla, a także od Komendanta Powiatowego Policji - Inspektora Jerzego Polczyka.

Elementem  nieodłącznie związanym z obchodami Barbórki jest Karczma Górnicza, którą rozpoczyna pochód młodych lisów, czyli ceremoniał przyjęcia do stanu górniczego,  najmłodszych górników przyjętych do Kopalni w ostatnim roku.

Karczmie Górniczej towarzyszyły liczne konkursy oraz wspólne śpiewanie pieśni górniczych. W  menu królowała  tradycyjna golonka.

W Uroczystościach Barbórkowych udział wzięła Orkiestra Dęta Kopalni Soli Bochnia, która uświetniała uroczystość, grając nie tylko pięknie, ale często powodując wzruszenie i poczucie dumy uczestników górniczego Święta.

Nie możemy już doczekać się przyszłorocznej Barbórki!

 

Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki Kopalni Soli Bochnia.

Panie Ministrze, Panie Wojewodo, Panowie Marszałkowie, Panie Prezesie Wyższego Urzędu
Górniczego, Czcigodni Księża, Panie Starosto, Panowie Pułkownicy, Panie Burmistrzu, Państwo
Prezesi, Dyrektorzy, wszyscy dostojni Goście, Drodzy Górnicy,

Serdecznie witam Państwa, w tym niezwykłym miejscu, obiekcie dziedzictwa światowego UNESCO,
który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo obchodzić
nasze górnicze święto, „Barbórkę” wspólnie z nami.
Mija kolejny, niezwykle pracowity rok, w którym udało nam się zrealizować większość naszych
planów, co było możliwe dzięki wsparciu Skarbu Państwa i bardzo dobrym wynikom ekonomicznym,
uzyskiwanym przez Spółkę.
Dokonaliśmy zmian wizerunkowych, wymieniając zadaszenia nadszybi szybów Sutoris i Campi,
wykonaliśmy napisy z nazwą Kopalni i datą jej powstania wraz z podświetleniem. Wykonaliśmy
również remont pomieszczeń wewnętrznych tych nadszybi.
W czerwcu br. zakończyliśmy remont szybiku Ważyn, łączącego poziom August z komorą Ważyn
o głębokości 38 m, uruchamiając nową windę i umożliwiając dostęp do najpiękniejszej komory naszej
Kopalni osobom niepełnospranym.
Prowadziliśmy prace likwidacyjne w niezabytkowej części Kopalni w ramach których zlikwidowano
1500 m 3 wyrobisk. W ramach realizacji prac, związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem wyrobisk
w zabytkowej części Kopalni wykonaliśmy:
- przebudowę wyrobisk w poprzecznikach: Lichtenfels II, Mysiur, Pachman II oraz w podłużni
..Podmoście zachód,
- niwelację spągu na dł. 550 m wyrobisk, na poziomie Danielowiec,
- wymianę 153 m zniszczonych elementów obudowy na poziomach August i Sienkiewicz,
- obrywki na dł. 1104 m wyrobisk,
- zabezpieczenie zejścia Kalwaria,
- zabudowę rozjazdu torowego i torowiska w poprzeczniku Pachman II.
W dniu 28 września br. uruchomiliśmy nową Multisensoryczną trasę turystyczną „Solny Świadek”,
realizowaną w ramach projektu o wartości blisko 12 mln PLN, finansowanego z funduszy unijnych,
jednak przy 15% udziale środków własnych. Wypracowaliśmy na ten cel środki, bez których ten
projekt nie mógłby być zrealizowany.
Ciągle uatrakcyjniamy ofertę turystyczną Kopalni. Funkcjonujące w chwili obecnej 4 trasy turystyczne
możemy oferować w różnych konfiguracjach i dzielić je na części, po to, aby uzyskać jak najlepszy
efekt końcowy i dostarczyć turystom jak najwięcej wrażeń, w zależności od ich możliwości czasowych
i oczekiwań. Aktualnie realizujemy końcowy etap wdrażania koncepcji prowadzenia ruchu
turystycznego „Na dwa szyby” i ożywienia ruchu turystycznego w centrum miasta. Pierwsze grupy
już z tej oferty skorzystały. Turyści doznają niezwykłych wrażeń, kiedy po zjeździe szybem Campi i
przejściu trasy turystycznej, wyjeżdżają oddalonym o 1000 m od miejsca zjazdu szybem Sutoris, w

samym centrum miasta, przy pięknym bocheńskim rynku. Tam mogą zwiedzić Muzeum St. Fischera,
skąd mogą udać się do Bazyliki św. Mikołaja i tężni. Docelowo, dopełnienie tej oferty będzie stanowić
kolejka turystyczna, która zostanie zakupiona na wiosnę i na którą mamy zabezpieczone środki.
Będzie ona stanowiła dodatkową atrakcję i zabierze turystów w te piękne miejsca, ale również do
Muzeum Motyli, na basen i do kościoła św.Pawła.
Dla umożliwienia zakupu biletów na nową trasę turystyczną, przy szybie Sutoris, gdzie trasa się
rozpoczyna, już wkrótce, w samym Rynku pod nr 14, zostanie uruchomione Biuro Obsługi Klienta,
gdzie w chwili obecnej trwają prace remontowo - adaptacyjne. Dzięki bardzo dobrej współpracy
pomiędzy Kopalnią i władzami miasta Bochni, podpisana została umowa użyczenia tego lokalu
Kopalni.
Przy szybie Campi wybudowaliśmy piękny plac zabaw dla dzieci i wykonaliśmy remont budowlany
Hali Starej Warzelni, polegający na naprawie ściany zewnętrznej od strony parkingu, wzmocnieniu
konstrukcji budynku, wymianie wszystkich okien i odnowieniu wnętrza tego obiektu, w którym
docelowo w 2024 r. zamierzamy uruchomić kuchnię centralną wraz z restauracją. Pozwoli nam to
obniżyć koszty przygotowywania posiłków, które na powierzchni są dużo niższe, jak 250 m pod ziemią
i wpłynie na poprawę wyników ekonomicznych Spółki, stanowiąc jednocześnie otwarcie na potrzeby
miasta i mieszkańców Bochni.
Lista tematów, które udało nam się zrealizować w roku 2023 jest długa i Załoga naszej Kopalni może
być dumna z tego, co udało nam się osiągnąć. Stanowimy dobry zespół, który wytycza sobie cele i je
realizuje. Pomimo różnicy zdań, potrafimy rozmawiać i się porozumieć, czego najlepszym dowodem
jest podpisany we wrześniu br., nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który został zatwierdzony
przez Państwową Inspekcję Pracy. Po wielu próbach, podejmowanych jeszcze przez moich
poprzedników, w tym roku osiągnęliśmy porozumienie, pomimo bardzo złożonej, dynamicznie
zmieniającej się sytuacji na rynku, związanej z inflacją, zmianami cen węgla i wzrostem płacy
minimalnej. Pragnę dziś za to naszej Załodze gorąco podziękować.
Szanowni Państwo, kończymy rok 2023, bardzo dobry rok dla naszej Kopalni. Uzyskamy
zdecydowanie lepszy wynik finansowy od założonego w Planie Rzeczowo – Finansowym i
zrealizujemy zaplanowane zadania związane z zabezpieczeniem zabytkowej części Kopalni oraz
likwidacją jej niezabytkowej części. Prowadzenie tych prac, mających na celu zachowanie naszej
pięknej zabytkowej Kopalni dla przyszłych pokoleń nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia Skarbu
Państwa. I właśnie za to konsekwentne wsparcie, w imieniu Załogi i Kierownictwa Kopalni, pragnę
serdecznie podziękować Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze podziękowania kieruję w
szczególności do Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dziękuję również Agencji Rozwoju Przemysłu o/Katowice, Narodowemu Instytututowi Dziedzictwa
Narodowego oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Osobne podziękowania kieruję do Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego
w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Muzeum Żup Krakowskich, za sprawowanie nadzoru
nad realizacją tych prac.

Dziękuję za bardzo dobrą współpracę w mijającym 2023 r. władzom Starostwa Powiatowego i Urzędu
Miasta w Bochni oraz Radzie Nadzorczej Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.
Przede wszystkim jednak, chciałbym podziękować mojej Załodze. Dziękuję za codzienny trud
górniczej pracy, za wysiłek włożony w budowanie pozycji naszej Kopalni i za wszystko co razem
zrobiliśmy w mijającym roku. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności Wam i Waszym
Rodzinom.
Niech żyje nam górniczy stan!
Szczęść Boże!

Zobaczcie film z uroczystości barbórkowych w 2023 r.

Zobaczcie film: Pasowanie fuksów

Więcej zdjęć do pobrania w linku: 

https://wetransfer.com/downloads/63ee07d2da7d20c681b5cb7ca640d1bd20231209140246/82946a24bdf65801d2c90f10d75e6d4120231209140311/53f0dd

 

 

 

 

 

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij