EN DE

Barbórka 2023 w Kopalni Soli Bochnia

Barbórka 2023 w Kopalni Soli Bochnia.

       W czwartek, 7 grudnia 2023 r. w Kopalni Soli Bochnia odbyły się uroczyste obchody górniczego święta.         W Barbórkowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, władz Województwa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego, Wyższego Urzędu Górniczego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Okręgowego Urzędu Górniczego, władz Starostwa Powiatowego i Miasta Bochnia, przedstawiciele Wojska,Policji, Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Zarządów Spółek współpracujących z Kopalnią.

Tradycyjną Barbórkę rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w kaplicy Św. Kingi, pod przewodnictwem        ks. prałata Ryszarda Podstołowicza, oraz ks. prałata Jana Nowakowskiego. Górnicy  podziękowali swojej patronce Św. Barbarze za nieustanną opiekę.

Kolejnym miejscem świętowania była  komora Ważyn.  Tam właśnie, tuż po nabożeństwie, udali się zaproszeni goście w asyście górniczej bocheńskiej braci.

Powitaniom, podziękowaniom, listom, wyróżnieniom i wzruszeniom nie było końca.

Jako pierwszy wystąpił  minister Piotr Nowacki czytając list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Słowa do górników skierował również, Prezes Rady Ministrów  Mateusz Morawiecki, a odczytał je Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski.   

W swoim  barbórkowym, uroczystym przemówieniu, Prezes Kopalni, podziękował braci górniczej i całej załodze  za  codzienny trud górniczej pracy, za wysiłek włożony w budowanie pozycji Kopalni i za wszystko co razem zrobiono w mijającym roku. 

„Szanowni Państwo, kończymy rok 2023, bardzo dobry rok dla naszej Kopalni. Wszystkie prace wykonane w celu zachowania naszej pięknej zabytkowej Kopalni dla przyszłych pokoleń nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia Skarbu Państwa” - mówił Prezes Kopalni Bochnia.

Prezes Zygmunt Dobrowolski podziękował za wsparcie i pomoc Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ministerstwu Aktywów Państwowych, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwu Edukacjięi Nauki. W  imieniu swoim i załogi wystosował podziękowania  do Agencji Rozwoju Przemysłu o/Katowice, Narodowego Instytututu Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaś osobne podziękowania skierował do Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Muzeum Żup Krakowskich, za sprawowanie nadzoru nad realizacją większości prac.

"Mija kolejny, niezwykle pracowity rok, w którym udało nam się zrealizować większość naszych planów, co było możliwe również dzięki  bardzo dobrym wynikom ekonomicznym, uzyskiwanym przez Spółkę. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślność Wam I Waszym Rodzinom. Niech żyje nam górniczy stan. Bardzo Wam wszystkim dziekuję. Szczęść Boże".

W trakcie Uroczystej Akademii nastąpiło wręczenie Odznaczeń, nominacji na Stopnie Górnicze, a także Odznaczeń Honorowych.

W tym roku przyznano następujące wyróżnienia i odznaczenia:

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy odznaczeni zostali

za zasługi w działalności na rzecz górnictwa, Brązowym Krzyżem Zasługi – Waldemar Rachwał

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za długoletnią służbę  Medalem Złotym -  Andrzej Fijołek

Aktu dekoracji dokonał Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –  Minister Piotr Nowacki

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił nadaniem stopnia górniczego:

Dyrektor Górniczy II Stopnia - Krzysztofa Szydłowskiego

Dyrektor Górniczy III Stopnia, Andrzeja Kawalca, Olgę Kwaśniak – Cieślik, Kingę Maliszczak  

i Jerzego Michaldo.

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił za zasługi dla rozwoju górnictwa:

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”  -  Andrzeja Pachutę.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wyróżnił:

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie” – Zygmunta Dobrowolskiego - Prezesa Zarządu Kopalni Soli Bochnia, Pawła Nowaka – Prezesa Zarządu Kopalni Soli Wieliczka i  Zbigniewa Pawlaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia  Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

Inżynierami Górniczymi I stopnia zostali: Adam Chojnacki, Witold Kołdras, Piotr Siwek, Katarzyna Wróblewska

Inżynierami Górniczymi II stopnia zostali: Patrycja Czado, Michał Jodłowski i Tomasz Niemiec.

Inżynierami Górniczymi III stopnia został Kamil Stoch.

Technikami Górniczymi III stopnia zostali: Adrian Prochotta i Łukasz Puścizna. 

Nadaniem tytułu Górnika I stopnia zostali  również wyróżnieni: Łukasz Berger, Tomasz Bratownik, Karol Broda, Grzegorz Czekaj , Tomasz Jodłowski, Jan Marzec, Kamil Przybyłko, Marcin Strach i Mateusz Strach

Górnikami II stopnia zostali: Paweł Kruk, Kamil Puścizna, Ireneusz Stokłosa i Rafał Zdebski.

Górnikami III stopnia zostali: Piotr Cagiel, Mateusz Czarnecki, Adam Długosz, Kamil Komoński, Piotr Kuchno, Stanisław Król, Krzysztof Kuska, Michał Łach, Krzysztof Łukasik, Mirosław Makowski,  Adrian Małek, Leszek Mikulski, Paweł Rakoczy, Mateusz Rudnik i  Paweł Trzósło.

Dyplomy wręczyli Prezes Kopalni Soli Bochnia  Zygmunt Dobrowolski i Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej - Łukasza Chojnackiego, a  przyznaniem honorowego kordzika:  Piotra Janika, Michała Wierzchowskiego  i Michała Wilka.

Honorowe insygnia władzy górniczej wyróżnionym osobom również wręczyli Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski i Dyrektor Techniczny Pan Krzysztof Szydłowski.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego,

Złotym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. odznaczyła - Andrzeja Kawalca,  Andrzeja Janika  i Piotra Janika

Srebrnym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. odznaczyła Łukasza Chojnackiego.

Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. -  odznaczyła Piotra Siwka.

Medale wręczył Dyrektor Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie  Zbigniew Kubica.

Tradycyjnie Zarząd i Dyrekcja Kopalni Soli Bochnia postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować - za długie lata pracy - pracownikom kopalni, którzy nabyli prawa emerytalne i postanowili  w 2023 roku odejść na zasłużoną emeryturę: Krystynę Legutko, Kazimierę Pachutę, Urszulę Srokę, Renatę Broszkiewicz,  Halinę Rojowską, Jerzego Cieślę, Henryka Pilch, Marka Pater i Eugeniusza Tarę. 

Okolicznościowe Dyplomy oraz pamiątkowe upominki wręczyli Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia  Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Biura Zarządu, Olga Kwaśniak-Cieślik.

Na ręce  Prezesa  Zarządu  Kopalni Soli Bochnia wpłynęły także okolicznościowe adresy z życzeniami dla bocheńskich górników: od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie - Krzysztofa Paraszczuka, od  Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego - dr. Władysława Kosiniaka - Kamysza, od Rektora Akademii Górniczo Hutniczej - prof.Jerzego Lisa, Rektora Politechniki Śląskiej - prof.Arkadiusza Mężyka, od posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Urszuli Augustyn, od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ - Piotra Dudy,  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - Nadinspektora Michała Ledziona, od Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie - Jacka Pytla, a także od Komendanta Powiatowego Policji - Inspektora Jerzego Polczyka.

Elementem  nieodłącznie związanym z obchodami Barbórki jest Karczma Górnicza, którą rozpoczyna pochód młodych lisów, czyli ceremoniał przyjęcia do stanu górniczego,  najmłodszych górników przyjętych do Kopalni w ostatnim roku.

Karczmie Górniczej towarzyszyły liczne konkursy oraz wspólne śpiewanie pieśni górniczych. W  menu królowała  tradycyjna golonka.

W Uroczystościach Barbórkowych udział wzięła Orkiestra Dęta Kopalni Soli Bochnia, która uświetniała uroczystość, grając nie tylko pięknie, ale często powodując wzruszenie i poczucie dumy uczestników górniczego Święta.

Nie możemy już doczekać się przyszłorocznej Barbórki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij