EN DE

Dzień Świętej Kingi 2023 - Kopalnia Soli Bochnia uczci święto patronki górników solnych

24 lipca przypada święto patronki górników solnych – św. Kingi. W tym dniu Święta Kinga jest szczególnie bliska bocheńskim górnikom. Rozpoczęcie wydobycia złóż soli kamiennej w Bochni z woli księcia Bolesława i jego małżonki księżnej Kingi przyczyniło się do rozwoju miasta i regionu. Pamięć o tym przekazywana jest wśród pracowników żupy i ich rodzin z pokolenia na pokolenie. Dzień Świętej Kingi obchodzony jest 24 lipca w rocznicę śmierci księżnej, która miała miejsce w 1292 r.

W tym roku obchody święta patronki górników solnych zostaną zainaugurowane w niedzielę 23 lipca 2023 r. Kontynuując wieloletnią tradycję, bocheńscy górnicy wyruszą z pielgrzymką do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Górnicy oraz Orkiestra Górnicza Kopalni Soli Bochnia wezmą udział w Sumie Odpustowej odprawianej przy ołtarzu polowym starosądeckiego sanktuarium.

24 lipca o godzinie 8:45 w Kaplicy Św. Kingi odprawiona zostanie Msza Św. dla pracowników Kopalni Soli Bochnia z okazji święta swojej patronki.

Kopalnia Soli Bochnia obchody Dnia Świętej Kingi zakończy razem z mieszkańcami miasta Bochnia. Od godz. 15.15 rozpoczną się specjalne zjazdy dla mieszkańców, którzy posiadają bezpłatne bilety, przekazane przez Prezesa Kopalni Soli Bochnia Zygmunta Dobrowolskiego na ręce Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego do rozdystrybuowania ich wśród mieszkańców Bochni. Łącznie przekazanych zostało 250 darmowych biletów. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij