EN DE

W Kopalni Soli Bochnia
odbyły się Uroczystości Barbórkowe

8 grudnia 2022 r. w Kopalni Soli Bochnia odbyły się oficjalne obchody górniczego święta „Barbórka”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy Św. Kingi pod przewodnictwem Ks. prałata Ryszarda Podstołowicza, podczas której górnicy, pracownicy kopalni oraz przybyli goście podziękowali swojej patronce Św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski.

Po nabożeństwie górnicy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na Uroczystą Akademię do komory Ważyn. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Rządu, Parlamentu, Władze Województwa Małopolskiego, instytucje Nadzoru Górniczego, władze Starostwa Powiatowego oraz Gminy i Miasta Bochnia, przedstawiciele Wojska i Policji, a także przedstawiciele Zarządów Spółek współpracujących z Kopalnią.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski powitał wszystkich gości obecnych na uroczystości. W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu podziękował górnikom za ich ciężką pracę oraz zożył im życzenia z okazji górniczego święta.

W trakcie uroczystości odczytano list do bocheńskich górników od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. List odczytał obecny na uroczystościach Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Nowacki.

Słowa do górników skierował również Premier Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki. List od Pana Premiera odczytał Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita.

Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko odczytała list od Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Pana Jarosława Kaczyńskiego oraz przekazała życzenia od Pani Premier Beaty Szydło.

Na ręce Prezesa Kopalni Soli Bochnia Pana Zygmunta Dobrowolskiego wpłynęły okolicznościowe adresy z życzeniami dla bocheńskich górników:

 • Od Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina
 • Z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,
 • Z Politechniki Śląskiej,
 • Z Głównego Instytutu Górnictwa,
 • Od Starosty Bocheńskiego,
 • Od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Od Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy,
 • Od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach,
 • Od Dyrekcji i załogi Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie,
 • Od Kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wraz z zespołem pracowników, 
 • Od Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.,
 • Od Zarządu i Dyrekcji Kopalni Soli Wieliczka S.A.,
 • Od Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
 • Z Komendy Powiatowej Policji w Bochni,
 • Z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce,
 • Z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni,
 • Od Bocheńskiego Związku Pracodawców
 • Z Firmy Sodexo

W trakcie Uroczystej Akademii nastąpiło wręczenie Odznaczeń i Szpad Górniczych oraz nominacji na Stopnie Górnicze. 

W tym roku przyznano następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił nadaniem stopnia górniczego:

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY II Stopnia

Zygmunt Dobrowolski

Nadanie Stopnia wręczył Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita reprezentujący w tym dniu Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego.


GENERALNY HONOROWY DYREKTOR GÓRNICZY

Borys Borówka

Nadanie Stopnia wręczył Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski.


DYREKTOR GÓRNICZY I Stopnia

Zbigniew Gruszczyński

Nadanie Stopnia wręczył Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski.


Minister Aktywów Państwowych wyróżnił za zasługi dla rozwoju górnictwa

ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP”

Marek Jania

Odznakę wręczył Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski.


Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA

Piotr Maślak

Konrad Tynka

 

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA

Łukasz Chojnacki

 

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

Olga Kwaśniak – Cieślik

Kinga Maliszczak

Paulina Rajska

Paweł Rutkowski

Paweł Serafin

Dyplomy wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor  Techniczny Kopalni Pan Krzysztof Szydłowski.


Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

TECHNIK GÓRNICZY III STOPNIA

Wojciech Dyga

Marcin Matlęga

Dyplomy wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Pan Krzysztof Szydłowski.


Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

GÓRNIK I STOPNIA

Wojciech Olipra

 

GÓRNIK II STOPNIA

Łukasz Mucha

Łukasz Sroka

 

GÓRNIK III STOPNIA

Adrian Dobranowski

Jakub Kaczmarczyk

Robert Kaczmarczyk

Krzysztof Olszewski

Łukasz Podobiński

Artur Seweryn

Daniel Spirodek

Miłosz Więcław

Dyplomy wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Pan Krzysztof Szydłowski.


Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski wyróżnił przyznaniem

HONOROWEJ SZPADY GÓRNICZEJ Pana Andrzeja Kawalca

Honorowe insygnia władzy górniczej wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Pan Krzysztof Szydłowski


Prezes Zarządu Kopalnia Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski wyróżnił przyznaniem

HONOROWEGO KORDZIKA następujące osoby:

Szczepan Dziuba

Tomasz Jewuła

Honorowe insygnia władzy górniczej wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Pan Krzysztof Szydłowski.


Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła:

ZŁOTYM MEDALEM CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Jerzy Michaldo

 

SREBRNYM MEDALEM CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Krzysztof Szydłowski

 

BRĄZOWYM MEDALEM CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Adam Chojnacki

Tomasz Jewuła

Piotr Maślak

Medale wręczył Dyrektor Techniczny Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Pan Przemysław Kotniewicz oraz Dyrektor Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie Pana Zbigniew Kubica.


Już tradycyjnie Zarząd i Dyrekcja Kopalni Soli Bochnia postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować za lata pracy pracownikom kopalni, którzy nabyli prawa emerytalne i postanowili odejść na zasłużoną emeryturę.

W 2020 ROKU:

Małgorzata Olszewska

Marek Fortuna

Krzysztof Gajda

Robert Korta

Tomasz Nawrocki

Krzysztof Pytka

Stanisław Szpil

Krzysztof Topolski

Wiesław Kowalczyk

 

W 2021 ROKU:

Barbara Korta

Barbara Mazur

Tomasz Migdas

Wacław Jodłowski

Zdzisław Strach

 

W 2022 ROKU:

Stanisław Jędryka

Janusz Kokoszka

Bogusław Nanek

Emil Pagacz

Ryszard Wygoda

Jerzy Musiał

Dyplomy oraz pamiątkowe zegarki wręczyli Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Biura Zarządu Pani Olga Kwaśniak-Cieślik.


Elementem nieodłącznie związanym z obchodami Barbórki jest Karczma Górnicza, którą rozpoczyna pochód lisów, czyli ceremoniał przyjęcia do stanu górniczego, górników, którzy pracę w kopalni rozpoczęli w okresie pomiędzy ostatnią a obecną Barbórką.

Tradycyjnej Karczmie Górniczej towarzyszyły liczne konkursy oraz wspólne śpiewanie pieśni górniczych. W ramach menu królowała tradycyjna golonka.

W Uroczystościach Barbórkowych udział wzięła Orkiestra Dęta Kopalni Soli Bochnia.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij