EN DE

Koniec roku 2021 początkiem ważnych inwestycji
- remont szybiku Ważyn

Koniec 2021 roku dla Kopalni Soli Bochnia będzie początkiem  jednej z największych i najważniejszych inwestycji prowadzonych w podziemnych wyrobiskach. Właśnie zaczynają się prace remontowe obejmujące szybik Ważyn.

Kilka faktów historycznych

Szybik Ważyn powstawał w dwóch etapach. Pierwszy obejmował lata 1709 – 1755. Służył początkowo do wydobywania tzw. Wody Krowianej, czyli solanki nienasyconej, która od zawsze towarzyszyła niższym wyrobiskom kopalni. Nazwa szybiku, jak i komory Ważyn, pochodzi od nazwiska Andrzeja Ważyńskiego zarządzającego kopalnią w latach 1685-1689. Szybik liczył wówczas 26 m głębokości i łączył ówczesną Drogę Oraczowską z chodnikiem i komorą Lasków. Przebicie szybiku Ważyn do poziomu August, zaczynało drugi etap jego budowy. Zakres prac objął wykonanie nowej, prostopadłej przebitki (z góry na dół ) i na wyprostowaniu starego upadowego szybiku. Szybik pogłębiany był systematycznie aż do początków XIX w. Sięgał poziomu VI Stampfer, późniejsza nazwa Gołuchowski.

Mały szybik – wielka aorta komunikacyjna

Dziś głębokość szybiku to 42 m  a jego prześwit ma wymiary 4,80 m na 2,2 m. W szybiku oprócz windy, znajduje się przedział schodowy.  To jedno z najważniejszych komunikacyjnie i bardzo ważnych historycznie miejsc w kopalni. Szybik łączy poziom I August od poprzecznika Ważyn z komorą Ważyn.

Wyrobiska kopalni podlegają bez przerwy procesom geologicznym. Górotwór jest jak żywy organizm, ma siłę budującą, ale również niszczącą. W przypadku szybiku Ważyn działania te objawiają się, jak w całej kopalni zaciskaniem skał, co szczególnie uwidacznia się właśnie w przypadku pionowych wyrobisk. Procesy te nie przebiegają gwałtownie i są pod stałą kontrola Działu Górniczego i Działu Geologicznego Kopalni Soli Bochnia. Liczne, postępujące odkształcenia i zaciśnięcia wymagają interwencji i szerokich prac górniczych, dla wykonania których, konieczne jest całkowite wyłączenie szybiku z użytkowania. Prowadzone prace będą na tyle intensywne, że będą odbywały się w ruchu ciągłym.

Niezbędne ograniczenia

W momencie rozpoczęcia prac remontowych, ruch do komory Ważyn będzie odbywał się wyłącznie pieszo upadową z poziomu August do Komory Ważyn, wiąże się to z pokonaniem ponad 300 schodów. Zejście to uniemożliwia dostęp do komory osób poruszających się na wózkach, oraz osób z niepełnosprawnościami  ruchowymi. Zejście pochylnią wyklucza również zjazd do komory z wózkiem dziecięcym. Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i będą postępować  szybko, w stosunku do zakresu prac.

Przewidywany czas zakończenia inwestycji to koniec września 2022r.

Fot. Albin Marciniak


 
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij