EN DE

Stulecie odkrywania figury Ziemi na ziemiach Polskich: badania gradientu siły ciężkości w KS Bochnia

 Związki kopalni soli w Bochni z nauką mają już wielowiekową historię. Jednym z epizodów takiej współpracy są badania poświęcone ziemskiemu polu siły ciężkości: jego charakterystyce, przestrzennej i czasowej zmienności. Same pomiary grawimetryczne prowadzone na szeroką skalę już przed stu laty miały m.in. na celu rozwiązania istotnego wówczas problemu: weryfikacji i ewentualnemu poprawieniu istniejących modeli teoretycznych opisujących figurę Ziemi. W tych prestiżowych badaniach dużą rolę odrywali również polscy naukowcy jak m.in. żyjący na przełomie XIX i XX wieku Maurycy Pius Rudzki czy Ludwik Antoni Birkenmajer, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i znani naukowemu światu ówczesnej Europy. Ten ostatni wykonał prowadzone przez wiele lat pomiary siły ciężkości ( grawimetryczne) na obszarze ówczesnej Galicji i Śląska. Dopełnieniem tych pomiarów było wykonanie w 1919 r. pomiarów gradientu siły ciężkości w kopalni soli w Bochni na głębokości 0,0; 0,2; 0,4 km. Wyniki tych prac Birkenmajer opublikował jeszcze w tym samym roku w „Rozprawach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie”. W 100-lecie tych pomiarów interdyscyplinarny zespół z Politechniki Warszawskiej ( prof. dr hab. Inż. Andrzej Pachuta, dr inż. Tomasz Olszak) Akademii Górniczo-Hutniczej (dr hab. Inż. Zbigniew Szczerbowski, dr hab. Inż. Sławomir Porzucek) oraz pracowników Kopalni Soli „Bochnia” (mgr inż. Tomasz Migdas, inż. Andrzej Kawalec, tech. Marcin Matlęga) wykonał analogiczny pomiar. W ten sposób uzyskano czasowe zmiany gradientu siły ciężkości dla prawdopodobnie jednego z najdłuższych interwałów czasu, jaki odnotowano dla tego typu prac. Ponadto uczczone zostało historyczne wydarzenie sprzed 100 laty jak również powstał kolejny rozdział historii współpracy Kopalni Soli „Bochnia” ze światem nauki.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij