EN DE

Barbórka 2018

29 listopada w Kopalni Soli Bochnia odbyły się oficjalne obchody górniczego święta „Barbórka”. Z uwagi na przypadające w tym roku jubileusze: 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz 770-lecie Kopalni i 5 rocznica wpisu Bocheńskiej Żupy na Listę światowego Dziedzictwa Unesco, tegoroczna Barbórka miała szczególny charakter.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy św. Kingi, podczas której górnicy, pracownicy kopalni oraz przybyli goście podziękowali swojej patronce św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski. Po Mszy świętej dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika Jana Pawła II.

Wykuty w soli pomnik został wykonany przez Mirosława Malacę – bocheńskiego artystę od lat związanego z bocheńską kopalnią. Naturalnych rozmiarów figura powstała z okazji przypadającego w 2018 roku 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Prezydent RP Andrzej Duda w liście przesłanym do uczestników Barbórki napisał:

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Uroczystości Barbórkowych w tym wyjątkowym dla polskiej historii miejscu, jakim jest Kopalnia Soli w Bochni. Jej legendarne początki, związane z osobą św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, to niezwykle pouczająca opowieść o tym, jak ważne dla rozwoju i pomyślności kraju są surowce mineralne. Legenda o św. Kindze mówi o strategicznych relacjach między państwami, o bogactwie płynącym z ciężkiej pracy i o tym, że górnictwo może zapewnić trwałe i mocne fundamenty rozwoju gospodarki.

Wskazuje na to również historia bocheńskiej Kopalni, która przez stulecia była cennym źródłem tak poszukiwanej na europejskich rynkach soli i ważnym źródłem dochodów Rzeczypospolitej.

Dziś jest Pomnikiem Historii i zabytkiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, naszą narodową dumą i wspaniałą turystyczną atrakcją. Warto to podkreślić zwłaszcza w roku wielkiego narodowego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kopalnia Soli w Bochni jest bowiem świadkiem nie tylko ostatnich stu lat, ale niemal ośmiuset lat naszej historii.

Dziękuję wszystkim, którzy dbają o zachowanie tego niezwykłego obiektu i udostępniają go zwiedzającym. Dzięki Państwu Kopalnia, choć nie prowadzi się już w niej wydobycia, wciąż żyje i służy turystom z Polski i ze świata. To wspaniała wizytówka naszej Ojczyzny, jej świetnych tradycji i tego, że my Polacy potrafimy dbać o naszą spuściznę i dzielić się nią z innymi.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam Zarząd i wszystkich Pracowników Kopalni. Dziękuję za Państwa wysiłki na rzecz zachowania tradycji polskiego górnictwa solnego, a z okazji Dnia Górnika życzę Państwu satysfakcji z dalszej pracy oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

Szczęść Boże!

Z wyrazami szacunku

Prezydent RP Andrzej Duda".

Uroczystość była okazją do podsumowania kolejnego roku działalności kopalni, przedstawienia dalszych planów na przyszłość, podziękowania pracownikom i osobom szczególnie zasłużonym dla kopalni, a także wręczenia odznaczeń.

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski wyróżnił za zasługi na rzecz rozwoju górnictwa Odznaką Honorową „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej” Pana

TOMASZA NAWROCKIEGO

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski wyróżnił nadaniem stopnia górniczego DYREKTORA GÓRNICZEGO III stopnia Pana

KRZYSZTOFA SZYDŁOWSKIEGO

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA

 1.  ANDRZEJ KAWALEC
 2. ERWIN ŁOBODA

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA

 1. KRZYSZTOF WOŁOWIEC

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

 1. PATRYCJA CZADO
 2. BARBARA KORTA
 3. MATEUSZ SMOLEŃ

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

GÓRNIK I STOPNIA

 1. ADAM DYGA
 2. MICHAŁ WIERZCHOWSKI
 3. RYSZARD WYGODA

GÓRNIK II STOPNIA

 1. ŁUKASZ BERGER
 2. TOMASZ BRESKA
 3. GRZEGORZ CZEKAJ
 4. PIOTR JELONEK
 5. MICHAŁ MASTALERZ
 6. JAKUB NOWAK
 7. ŁUKASZ PUŚCIZNA
 8. MARCIN STRACH
 9. MATEUSZ STRACH
 10. ADAM TEKIELA
 11. MARIUSZ TEKIELA

GÓRNIK III STOPNIA

 1. WALDEMAR KANIA
 2. PAWEŁ KRUK
 3. ŁUKASZ MUCHA
 4. PATRYK NAWROCKI
 5. ŁUKASZ SROKA

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyłaBrązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Panów: 

 1. MICHAŁA WILKA
 2. ERWINA ŁOBODĘ

Honorową Odznaką Zasłużony Ratownik Górniczy Panów:

 1. KRZYSZTOFA PRZYBYŁKO
 2. MIROSŁAWA IMIOŁEK

Zarząd Krajowy Związku Zawodoego Górników w Polsce przyznał Srebrną Odznakę Zwiazku Zawodowego Górników 

Kol. TOMASZOWI NAWROCKIEMU

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby:

 1. ARKADIUSZ BARAN
 2. JERZY CIEŚLA
 3. MAREK JANIA
 4. ANDZREJ JANIK
 5. PIOTR JANIK
 6. PIOTR MAŚLAK
 7. WOJCIECH OLIPRA
 8. MICHAŁ PRZYBYŁKO
 9. KRZYSZTOF SKOWRONEK
 10. GRAŻYNA WSZOŁEK

Prezes Zarządu Kopalnia Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika następujące osoby:

 1. ADAM DYGA
 2. STANISŁAW JĘDRYKA
 3. STANISŁAW PIETRAS
 4. EUGENIUSZ TARA
 5. JERZY ŻWAWA

W podziękowaniu za wieloletnią bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania naszej kopalni Prezes Zarządu Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika Panów:

 1. TEOFILA WOJCIECHOWSKIEGO
 2. KRZYSZTOFA PARASZCZUKA
 3. TOMASZA JAWIENIA
 4. WOJCIECHA MIKĘ

Prezes Zarządu Kopalnia Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowej bardy Pana Wiesława Burnusa

Fundacja Bezpieczne Górnictwo wyróżniła oddział Górniczy TG-I Kopalni Soli Bochnia nadaniem dyplomu „Bezpieczny Oddział”

Tradycyjnie, w głosowaniu w ramach oddziału górniczego dokonano wyboru Górnika Roku. W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan JERZY CIEŚLA

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij