EN DE

Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018

„Spotkajmy się i wymieńmy doświadczeniami!” to hasło konferencji, która odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2018 w Kopalni Soli w Wieliczce (19-20.11), w Kopalni Soli w Bochni (21.11) i Zamku Żupnym w Wieliczce (22.11).

Organizatorzy: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i Kopalnia Soli Bochnia.
 

Przewodniczącym Komitetu Honorowego Konferencji jest Prof. dr hab. Piotr Gliński,  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. W jego imieniu w Konferencji weźmie udział Prof. dr hab. IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest Barry P. Gamble z  Wielkiej Brytanii, ekspert światowego dziedzictwa. Specjaliści z całego świata będą mieli możliwość wymiany doświadczeń. Udział w konferencji stwarza okazję do wzajemnego poznania ludzi zaangażowanych w ochronę i udostępnianie dziedzictwa górniczego na całym świecie.

Podczas obrad omówione zostaną problemy i wyzwania, przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, podjęta zostanie próba skonsolidowania środowiska podziemnych muzeów górniczych w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej, ogólnoświatowej rodzinie muzealnej. Zainicjowane zostaną wieloletnie projekty, mające pomóc w organizacji i funkcjonowaniu muzeów górniczych.

Przez wszystkie sesje tematyczne konferencji przewijać się będzie temat zabezpieczania i ochrony starych obiektów górniczych, a w tej dziedzinie Polska jest jednym z liderów. Już w 1928 roku, rozporządzeniem prezydenckim, przewidziano, że „kopalnie przedhistoryczne (krzemienia, soli, bursztynu, miedzi, żelaza i barwników mineralnych)” mogą być uznane za zabytki.

Referaty na konferencji wygłoszą szefowie międzynarodowych instytucji, eksperci z organizacji takich jak: UNESCO, TICCIH, ICOM, ICOMOS, naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni górniczych, szefowie i pracownicy podziemnych muzeów i tras górniczych w kopalniach soli, węgla, srebra i złota, miedzi, żelaza, rtęci, cynku i ołowiu, łupka - z Polski, Europy (Belgia, Chorwacja, Francja, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania) i USA. Swoje wystąpienia będą mieli m.in. Suay Aksoy - Prezydent ICOM; Peter Debrine – zarządzający kluczowymi projektami w UNESCO, Barry Gamble – ekspert UNESCO, który z sukcesem pomaga wprowadzać obiekty górnicze na Listę UNESCO (ostatnio Tarnowskie Góry); Profesor Helmuth Albrecht z Zarządu TICCIH i ICOMOS, Profesor Roger Burt -  jeszcze do niedawna zarządzający IMHC (International Mining History Congress) oraz MHA w USA (Mining History Association) czy Dr Margaret Faull – Prezydent Sieci Muzeów Górnictwa Węglowego.  Swój udział zgłosili  uczestnicy z 19 państw.

Rok 2018 jest szczególny w dziejach polskiego górnictwa solnego ze względu na 4 istotne jubileusze: 650-lecie spisania Statutu Żup Krakowskich (1368 r.), 500-lecie powstania Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich  w 1518 roku (od 2014 r. na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”), 40-lecie wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1978) i 5-lecie rozszerzenia wpisu UNESCO o Kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce (siedziba zarządu kopalń od XIII w. do 1945 r.). Jubileusze wpisują się w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a Konferencja znajduje się w rządowym Programie Wieloletnim „Niepodległa”.

Szczegóły dotyczące Konferencji na stronie:  www.icmum.pl

Organizatorzy:

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij