EN DE

Barbórka 2017

30 listopada w Kopalni Soli Bochnia odbyły się oficjalne obchody górniczego święta „Barbórka”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy św. Kingi, podczas której górnicy, pracownicy kopalni oraz przybyli goście podziękowali swojej patronce św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski. 

Uroczystość była okazją do podsumowania kolejnego roku działalności kopalni, przedstawienia dalszych planów na przyszłość, podziękowania pracownikom i osobom szczególnie zasłużonym dla kopalni, a także wręczenia odznaczeń.
 

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski przyznał stopień Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy panu Stanisławowi Kobieli.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

Aleksandra Puławska

Piotr Maślak

Karol Orzeł

Adam Chojnacki

GÓRNIK II STOPNIA

Tomasz Jodłowski

Wojciech Olipra

GÓRNIK III STOPNIA

Krzysztof Kowal

Kamil Puścizna

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej pracy w imię szczytnych zasad ochorny życia ludzkiego odznaczyła Złotym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Pana Tomasza Migdasa, a Brązowoym Panów: Andrzeja Kawalca i Piotra Janika

Związek Zawodowy  Górników  w Polsce Przy Kopalni Soli „Bochnia” wyróżnił przyznaniem honorowych kordzików osoby:

Stanisław Szpil

Tomasz Dąbrowski

Honorowe kordziki wręczył Prezes Zarządu Kopalni Pan Zbigniew Rojek i Dyrektor techniczny Pan Tomasz Migdas

Zarząd Krajowy przyznał Srebrną Odznakę Związku Zawodowego Górników Panu Zdzisławowi Heczko oraz  Odznakę Konfederacji Związków Zawowodych dla Pani Mariany Kasprowicz.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby:

Marek Pater

Andrzej Smaga 

Stanisław Zdebski 

Mirosław Pakura

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyrożnił przyznaniem honorowego kordzika osoby:

Wojciech Czachurski

Janusz Kamionka 

Tomasz Nawrocki

Andrzej Piech

Krzysztof Szydłowski

Mariusz Dymura

Mirosław Strach

Tradycyjnie, w głosowaniu w ramach oddziału górniczego dokonano wyboru Górnika Roku. W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan Zdzisław Heczko.

Już tradycyjnie dyrekcja i zarządy związku zawodowych postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować za lata pracy pracownikom kopalni, którzy w bieżącym roku nabyli prawa emerytalne i postanowili odejść na zasłużoną emeryturę.

Pamiątkowe albumy otrzymali:

Józef Ogiela

Krzysztof Kuchno 

Andrzej Smaga

Marian Kasprowicz

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij