EN DE

Obchody Barbórki

We wtorek 27 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie barbórkowe w podziemiach Kopalni Soli w Bochni. Obchody pierwotnie zaplanowane były na dzień 1 grudnia, jednak z uwagi na tragiczne wydarzenia w Kopalni Miedzi Rudna w Polkowicach gdzie w następstwie silnego wstrząsu i zawału życie straciło ośmiu górników, zostały przełożone.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kaplicy św. Kingi, podczas której górnicy, pracownicy kopalni oraz przybyli goście podziękowali swojej patronce św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski. Eucharystię sprawował ks. prałat dr Wojciech Gałda, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni.

Zbigniew Rojek – Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia uroczystą akademię rozpoczął minutą ciszy dla uczczenia pamięci górników, którzy 29 listopada zginęli w Kopalni Miedzi Rudna.

Uroczystość była okazją do podsumowania kolejnego roku działalności kopalni, przedstawienia dalszych planów na przyszłość, podziękowania pracownikom i osobom szczególnie zasłużonym dla kopalni a przede wszystkim wręczenia odznaczeń.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniem państwowym - MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ pracownika Kopalni Soli w Bochni Krzysztofa Ziębę. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP.  

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan prof. dr hab. Piotr Gliński, na wniosek Stowarzyszenia Górniczego SUTORIS im. Antoniego Langera, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 17 listopada 2016 roku, nadał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Panu Stanisławowi Chodorowskiemu. Medal wręczył Wojewodę Małopolski  Pan Józef Pilch.

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa odznaczył ODZNAKĄ HONOROWĄ „ ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP”: panów Zbigniewa Gruszczyńskiego i Krzysztof Hałasa. Odznaczenie wręczyła Pani Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energi, Pani Anna Margis i Radca Ministra Pani Bożenna Kita.

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski przyznał stopień: GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY III STOPNIA Panu Zbigniewowi Rojkowi – Prezesowi Zarządu Kopalni Soli Bochnia. Dyplom nadania wręczyła Pani Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energi, Pani Anna Margis i Radca Ministra Pani Bożenna Kita.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

Dzieża Michał, Kołdras Witold, Tynka Konrad

GÓRNIK I STOPNIA

Baran Arkadiusz, Jędryka Stanisław, Przybyłko Michał, Tara Eugeniusz

GÓRNIK II STOPNIA

Cieśla Jerzy, Dąbrowski Tomasz, Jewuła Tomasz, Łysik Bartłomiej, Pagacz Rafał, Słonczyński Bogdan, Tekiela Robert, Turek Mateusz

GÓRNIK III STOPNIA

Bratownik Tomasz, Broda Karol, Dyga Wojciech, Grzybek Dariusz, Jaskierski Piotr, Jodłowski Michał, Kaczmarczyk Daniel, Marzec Jan, Niemiec Tomasz

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE PRZY KOPALNI SOLI „BOCHNIA” wyróżnił przyznaniem honorowych kordzików osoby:

Nawrocki Tomasz, Wygoda Ryszard

NA WNIOSEK ZARZĄDU ZZRG W POLSCE PRZY KOPALNI SOLI BOCHNIA, ZARZĄD KRAJOWY WYRÓŻNIŁ ZA ZASŁUGI DLA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO I ZWIĄZKU ZAWODOWEGO:

PANA ZBIGNIEWA ROJKA, PANA TOMASZA MIGDASA

HONOROWE SZTYLETY RATOWNICZE WRĘCZYLI: PAWEŁ WYCIŚLOK – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KRAJOWEGO ZZRG W POLSCE, ŁUKASZ JARAWKA – PRZEWODNICZĄCY MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI KOORDYNACYJNEJ ZZRG W POLSCE PRZY KATOWICKIM HOLDINGU WĘGLOWYM S.A. ORAZ PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE Kopalni Soli Bochnia - PAN KRZYSZTOF PRZYBYŁKO.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Pana Andrzeja Janika

Medal wręczył Wiceprezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego ds. technicznych Pan Andrzej Kleszcz  i  Dyrektor Okręgowej Stacji Ratownictwa górniczego w Jaworznie Pan Zbigniew Kubica

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby:

Czachurski Wojciech, Dobranowski Michał, Flasza Michał, Golański Zbigniew, Heczko Zdzisław, Łoboda Erwin, Skowronek Waldemar, Tynka Konrad, Wierzchowski Michał

Honorowe insygnia władzy górniczej wyróżnionym osobom wręczył Prezes Zarządu Kopalni Pan Zbigniew Rojek i Dyrektor techniczny Pan Tomasz Migdas

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika osoby:

Mec. Stanisław Kobiela, Bielak Krzysztof, Gajda Krzysztof, Kuchno Krzysztof, Lekki Marek, Musiał Jerzy, Ogiela Józef, Pytka Krzysztof, Strach Zdzisław

Honorowe kordziki wręczył Prezes Zarządu Kopalni Pan Zbigniew Rojek i Dyrektor techniczny Pan Tomasz Migdas

Tradycyjnie, w głosowaniu w ramach oddziału górniczego dokonano wyboru Górnika Roku. W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan Jerzy Żwawa. Wyróżnienie wręczył Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Tomasz Migdas i Kierownik Działu Robót Górniczych Wiesław Kowalczyk

Już tradycyjnie dyrekcja i zarządy związku zawodowych postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować za lata pracy pracownikom kopalni, którzy w bieżącym roku nabyli prawa emerytalne i postanowili odejść na zasłużoną emeryturę.

Pamiątkowe albumy otrzymali:

Klimek Wiesław, Malaca Mirosław, Orzeł Stanisław, Śmiałek Jadwiga

Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Kopalni Pan Zbigniew Rojek i Dyrektor techniczny Pan Tomasz Migdas

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij