EN DE

Zamówienia publiczne wyłączone z ustawy PZP

2024-06-18 TI/KT/2477/2024 - Badanie stanu technicznego obudowy szybu Campi

2024-04-10 TI/KT/1381/2024 - Wykonanie dokumentacji oraz wydanie deklaracji zgodności dla wiertnicy dołowej

2024-04-05 DOK/ZO/2/2024 - Zakup kasy fiskalnej

2024-04-05 DOK/ZO/1/2024 - Zakup sprzętu komputerowego i pozostałych sprzętów biurowych

2024-03-01 TI/778/2024 - Wykonanie węzła sanitarnego oraz zabudowa podłogi drewnianej w komorze Ważyn

2024-02-16 TI/KT/653/2024 - Analiza fizyko-chemiczna wód kopalnianych

2024-02-09 TI/KT/520/2024 - Badanie stanu technicznego obudowy szybu Trinitatis

2023-09-21 Opracowanie dotyczącego określenia bezpiecznego czasu przebywania ludzi w wyrobiskach podziemnych

2023-06-21 TI/KT/2364/2023 - Badanie stanu technicznego obudowy szybu Sutoris.

2023-06-13 Pomiar sieci niwelacyjnej miasta Bochnia wraz z inwentaryzacją sieci obserwacyjnej

2023-02-16 Wykonanie remontu budynku tzw. „Stara Warzelnia”

2023-02-07 TI/AF/421/2023 - Usługa serwisu awaryjnego dla urządzeń maszyn wyciągowych zainstalowanych w górnicz

2023-02-06 OKRESOWE BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

2023-01-31 TI/KT/334/2023 - Naprawa 30 sztuk lamp nahełmnych typu SMARTLIGHT - 05/M1 wyk. 3

2023-01-16 TI/KT/200/2023 - Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na potrzeby Spółki

2023-01-13 Wykonanie rocznego serwisu centrali telemetrycznej

2022-12-20 TI/KT/4016/2022 - Odbiór, transport i zagospodarowanie urobku pochodzącego z robót górniczych

2022-11-21 TI/KW/3588/2022 - Dostawa urządzeń elektrycznych

2022-11-08 DM/3480/2022 - Usługa hostingu poczty e-mail

2022-09-07 TI/AF/270/2022 Demontaż i montaż zadaszeń wieży szybowej szybu „Sutoris” oraz szybu "Campi "

2022-07-13 TI/OK/2078/2022 Remont ściany budynku tzw. „Stara Warzelnia” przy ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

2022-03-21 TI/KW/797/2022-Dostawa materiałów BHP

2022-02-14 TI/KW/393/2022 Naprawa lamp nahełmnych typu SMARTLIGHT - 05/M1 wyk.3

2022-01-11 TI/KW/107/2022 - serwis CMC-4

2021-12-20 TI/KW/3584/2020 - ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI

2021-10-22 PIN/KW/2802/2021 - Wykonanie opracowania pt. „Opinia hydrogeologiczna w sprawie zmiany..."

2021-10-21 PIN/KW/2767/2021 Konserwacja 3 rzeźb z Grupy Ukrzyżowania Chrystusa w kaplicy św. Kingi.

2021-10-14 PIN/KW/2703/2021 Remont jednej sztuki jednoosiowego napędu hamulcowego typu HOP

2021-09-20 PIN/KW/2386/2021 Kontrolny pomiar geometrii obudowy szybu, elementów zbrojenia...

2021-09-20 PIN/KW/2381/2021. Dostawa rur osłonowych Ø168,3x10 o dł. 3000 mm- 24 szt.

2021-09-02 PIN/KW/2189/2021 Dostawa 18 sztuk prowadnic tocznych typu KU 320/10 dla naczyń wyciągowych

2021-07-21 PIN/KW/1695/2021 - Wykonanie projektu technicznego

2021-06-14 PIN/KW/1290/2021 - Dokumentacja transportu

2021-06-09 PIN/KW/1281/2021 - Wykonanie Projektów Technicznych

2021-01-14 REMONT LAMP NAHEŁMNYCH

2021-01-13 PIN/KW/74/2021 - Wykonanie okresowych badań i pomiarów elektrycznych

2020-12-22 PIN/KW/3358/2020 - Wykonanie rocznego serwisu centrali telemetrycznej CMC-4

2020-12-11 PIN/KW/3264/2020 - ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI

2020-07-29 PIN/KW/2107/2020 - Dwa badania stanu technicznego obudowy szybów i szybików wykonywanych przez rzec

2020-06-22 Wymiana środka gaśniczego w gaśnicach proszkowych ABC GP-6x

2020-02-13 PIN/KW/539/2020 - Wykonanie 3 otworów kontrolnych o długości 40 m każdy

2019-12-10 ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI

2019-12-05 PIN/KW/4848/2019 - Dostawa samochodu dostawczego

2019-11-22 PIN/KW/4474/2019 - Wykonanie okresowych badań i pomiarów elektrycznych

2019-11-22 PIN/KW/4638/2019 -Kontrolny pomiar geometrii obudowy szybu, elementów zbrojenia, prostoliniowości to

2019-10-29 PIN/KW/4306/2019 - Wykonanie rocznego serwisu centrali telemetrycznej CMC-4

2019-10-04 TW/ZG/4035/2019 - Analiza i ocena stanu zagrożenia pożarowego w Kopalni Soli Bochnia

2019-09-16 TW/ZG/3831/2019 - Pomiar charakterystyki wentylatora rewersyjnego.

2019-09-11 PIN/KW/1/2019 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij