EN DE

Kurs na przewodnika po kopalni

Kopalnia Soli Bochnia zaprasza do udziału w kursie na przewodnika po podziemnej trasie turystycznej.

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i wszystkie etapy szkolenia zakończonego egzaminem, mogą liczyć na współpracę z Kopalnią. Na zgłoszenia czekamy do końca października 2022 r. 

Oferujemy Państwu szkolenie, wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi (również) w języku obcym. Kurs będzie zakończony egzaminem.

Kryteria kwalifikujące do udziału w kursie:

 • Dobry stan zdrowia
 • Dobra ogólna kondycja fizyczna ze względu na specyfikę miejsca i wykonywanej pracy
 • Wysoka kultura osobista, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność kierowania grupą, łatwość i płynność wysławiania się
 • Dyspozycyjność
 • Ukończony 19 rok życia

Dokumenty wymagane do udziału w postępowaniu aplikacyjnym na kurs:

 • Curriculum Vitae wraz z zawartą w regulaminie treścią klauzuli
 • List motywacyjny
 • Świadectwo dojrzałości i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych
 • Certyfikat/dyplom potwierdzający znajomość języka obcego oraz jego stopień (w wypadku posiadania takiego dokumentu)
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego, o braku przeciwwskazań zdrowotnych i kondycyjnych do pełnienia funkcji przewodnika po podziemnej trasie turystycznej w Kopalni Soli Bochnia
 • Podpisana Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kursantów - pobierz klauzulę >>
 • Zapoznaj się z regulaminem
 • Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa w kursie

Koszt uczestnictwa w kursie 300 zł.
Dokumenty należy składać do 31 października 2022 roku w Biurze Obsługi Turystyki Kopalni Soli Bochnia, ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, lub mailowo na adres: m.kusnierz@kopalnia-bochnia.pl

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij