EN DE

Ogłoszenie naboru na stanowisko: Osoba dozoru ruchu w oddziale elektrycznym

Kopalnia Soli Bochnia poszukuje pracownika na stanowisko:
Osoba dozoru ruchu w oddziale elektrycznym

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

 • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych stwierdzającego uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera o specjalności technicznej elektrycznej w zakresie elektrotechniki lub posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonychw kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy inny średni personel”.
 • Wysoka kultura osobista, otwartość, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym.
 • Bardzo dobry stan zdrowia - praca na wysokości, praca pod ziemią.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie następujących umiejętności i kwalifikacji:

 • chęć poznawania różnorakich obiektów, urządzeń, instalacji, sieci i systemów elektroenergetycznych oraz teleinformatycznych w ramach istniejących pól eksploatacji zlokalizowanych w wyrobiskach dołowych oraz na powierzchni zakładu górniczego,
 • posiadanie stwierdzenia kwalifikacji osoby dozoru ruchu elektrycznego dla podziemnych zakładów górniczych prowadzących działalność metodą podziemną oraz zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) wydanego przez właściwy organ nadzoru górniczego,
 • ukończenie szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego D uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz powyżej 1kV,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy pod ziemią i na wysokości powyżej 3m.

Osoby nie posiadające dodatkowych kwalifikacji mogą zostać przyjęte na okres wstępny wynoszący od trzech do dwunastu miesięcy (w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych), w trakcie którego w ramach odbywanej praktyki zawodowej w ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej będą zobowiązane do uzyskania wszystkich wymaganych uprawnień oraz odbycia niezbędnych specjalistycznych szkoleń.

Koszt uzyskania uprawnień i uczestnictwa w szkoleniach pokrywa Kopalnia.

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie oraz nadzór nad realizacją przeglądów, kontroli i diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych i teleinformatycznych (systemów łączności, alarmowania  i bezpieczeństwa).
 • Organizowanie oraz nadzór nad wykonywaniem prac związanych z montażem, konserwacją i naprawą maszyn, urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych  i teleinformatycznych.
 • Nadzór nad obsługą rozdzielni elektrycznych o napięciu do 15 kV.
 • Inne zadania zlecone przez osoby kierownictwa ruchu elektrycznego, w związku z potrzebami ruchowymi zakładu górniczego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o uznanej renomie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, 
 • możliwość rozwoju osobistego, 
 • wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania w realizowane zadania,
 • 14-tą pensję oraz nagrodę z okazji Dnia Górnika,
 • bony żywnościowe,
 • przywileje górnicze

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., (ul. Campi 15, 32-700 Bochnia), w zamkniętych kopertach lub drogą mailową na adres sekretariat@kopalnia-bochnia.pl z dopiskiem nabór na stanowisko: osoba dozoru ruchu  w oddziale elektrycznym.


W CV prosimy zawrzeć następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: osoba dozoru ruchu  w oddziale elektrycznym  w  Kopalni Soli Bochni sp. z o.o. oraz przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą Administratora Danych Osobowych dla kandydatów na pracowników w Kopalni Soli Bochnia podaną w załączniku co potwierdzam swoim podpisem.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij