EN DE

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 powyższego Rozporządzenia (zwanego dalej RODO) podajemy naszym klientom indywidualnym i instytucjonalnym poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kopalnia Soli Bochnia, Sp. z o. o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia;
 2. W Kopalni Soli Bochnia Sp. z o. o. nadzór nad systemem ochrony danych osobowych pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem poczty elektronicznej iod@kopalnia-bochnia.pl;
 3. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych, w sposób tradycyjny (wersja papierowa) lub elektroniczny odbywa się w następujących sytuacjach:
  • aktywność na stronie internetowej kopalnia-bochnia.pl (formularz kontaktowy, newsletter, pliki cookies);
  • korespondencja w formie tradycyjnej (papierowej) lub za pomocą poczty elektronicznej;
  • zawarcie i realizacja umowy ( niezbędne dane obu jej stron );
  • zakup towarów i usług (rejestry, formularze, faktury, płatności bezgotówkowe i przelewy);
 4. Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z artykułem 6 ust 1 lit a-c i f RODO, stanowi jedna  z poniższych przesłanek :
  • zgoda osoby której dane dotyczą;
  • konieczność zawarcia i realizacji umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych;
 5. Państwa dane osobowe przekazywane będą bezpośrednio przez Kopalnie Soli Bochnia Sp. z o. o., swoim odpowiednim działom merytorycznym oraz na mocy zawartych umów powierzenia danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO) poniższym podmiotom przetwarzającym te dane:
  • firmom informatycznym obsługującym serwis internetowy, newsletter, formularz kontaktowy, system rezerwacji i sprzedaży oraz pocztę elektroniczną;
  • firmom świadczącym usługi pocztowe (kurierskie);                                                                     
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego                                              
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą:                                                                                                                                                           
  • do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  • do czasu pełnego zrealizowania i rozliczenia zawartej umowy lub usługi;                                           
  • w terminach szczegółowo określonych w zapisach prawa;                                                                                                                                             
 8. Na podstawie art. 15-18 oraz 20-22 RODO przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych;                                                                                                                                     
  • prawo do sprostowania danych;                                                                                                                          
  • prawo do usunięcia danych;                                                                                                                                   
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;                                                                                               
  • prawo do przenoszenia danych;                                                                                                                          
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;                                                                                     
  • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych;
 9. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne ale równocześnie jest niezbędne dla realizacji podjętych przez Państwa działań, których realizatorem lub odbiorcą jest Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa i zasad ochrony danych osobowych

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij