EN DE

13/2015 - Zabezpieczenie wyrobisk dojściowych do komory Ważyn

Data ogłoszenia: 21.12.2015 r.
Termin składania ofert: 03.02.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

ogloszenie.pdf

SIWZ.pdf

Zalacznik-Nr-1-do-SIWZ-mapa.jpg

Zalacznik-Nr-1-do-SIWZ-przekroj-na-skrzyzowaniu.jpg

Zalacznik-Nr-1-do-SIWZ-przekroj-na-up-I-z-kom-Wazyn-na-poz.-Sienkiewicz.jpg

Zalacznik-Nr-1-do-SIWZ-przekroj-na-podl.-Sienkiewicz.jpg

Zalacznik-Nr-2-do-SIWZ-schemat.jpg

.................................................................................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 13/2015 na „Zabezpieczenie wyrobisk dojściowych do komory Ważyn” wpłynęły cztery oferty:

1)„WPBK – BIS – EXPORT” Sp. z o. o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa,

CENA: 1.446.664,00 zł netto (1.779.396,72 zł brutto),

Termin gwarancji: 60 miesięcy;

2)Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o. o.,

ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów,

CENA: 1.298.460,00 zł netto (1.597.105,80 zł brutto),

Termin gwarancji: 60 miesięcy;

3)Konsorcjum w składzie:

  • MINUTOR Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 1 D, 41-400 Mysłowice (lider konsorcjum),
  • Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW” Sp. z o. o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze  

CENA: 1.581.200,00 zł netto (1.944.876,00 zł brutto),

Termin gwarancji: 48 miesięcy;

4)GÓRTECH Przedsiębiorstwo Górnicze – Sp. z o. o., ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka,

CENA: 1.676.876,00 zł netto (2.062.557,48 zł brutto),

Termin gwarancji: 60 miesięcy.

 

I. Punkty przyznano ofertom z firm:

  • „WPBK – BIS – EXPORT” Sp. z o. o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa,

CENA: 1.446.664,00 zł netto (1.779.396,72 zł brutto),

 która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin gwarancji – 5 %):

cena – 85,26 punktów, termin gwarancji – 5,00 punktów

razem – 90,26 punktów;

  • Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o. o.,

ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów,

CENA: 1.298.460,00 zł netto (1.597.105,80 zł brutto),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin gwarancji – 5 %):

cena – 95,00 punktów, termin gwarancji – 5,00 punktów

razem – 100,00 punktów;

  • Konsorcjum w składzie:​ 
  1. MINUTOR Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 1 D, 41-400 Mysłowice (lider konsorcjum)
  2. ,​Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych "BPW” Sp. z o. o.,ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze  

CENA: 1.581.200,00 zł netto (1.944.876,00 zł brutto),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin gwarancji – 5 %):

cena – 78,01 punktów, termin gwarancji – 4,00 punktów

razem – 82,01 punktów;

  • GÓRTECH Przedsiębiorstwo Górnicze – Sp. z o. o., ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka,

CENA: 1.676.876,00 zł netto (2.062.557,48 zł brutto),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin gwarancji – 5 %):

cena – 73,56 punktów, termin gwarancji – 5,00 punktów

razem – 78,56 punktów.

II. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 2 firmy:

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o. o., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów,

która otrzymała łącznie 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta Nr 2) – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena - 95% i gwarancja 5%) uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas dokonanej oceny ofert:

cena – 95,00 punktów, gwarancja – 5,00 punktów

razem: 100,00 punktów.  

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij