EN DE

15/2015 - Sprzątanie i ochrona obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 13.11.2015 r.
Termin składania ofert: 26.11.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie UE    » SIWZ
« zmiana treści SIWZ
« wyjaśnienia treści SIWZ

........................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 15/2015 na usługę w zakresie: „Sprzątania i ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.” wpłynęło sześć ofert:

1)  SPECJAH SECURITY SP. J., ul. Legionów Polskich 26/17, 32-700 Bochnia,

o wartości 243.088,80 zł netto (298.999,22 zł brutto),

2)  PROMOS Sp. z o. o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków,

o wartości 234.525,60 zł netto (288.466,49 zł brutto),

3)  "EKOTRADE” Sp. z o. o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa,

o wartości 292.411,20 zł netto (355.219,68 zł brutto),

4)  SECURITY SERVICE Jan Nóżka ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia,

o wartości 231.768,00 zł netto (285.074,64 zł brutto),

5)  WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o. o., plac Orląt Lwowskich 2, 53-605 Wrocław, o wartości 144.246,48 zł netto (177.423,17 zł brutto),

6) SECURITY SERVICE JHD Sp. z o. o., ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia,

o wartości 261.886,80 zł netto (322.120,80 zł brutto).            .

Na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały odrzucone oferty firm:

1)      PROMOS Sp. z o. o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Zgodnie z pkt 12.1 SIWZ Zamawiający wymagał podania w ofercie cenowej cen jednostkowych sprzątania poszczególnych pomieszczeń wg wykazu z punktu 3. 9 SIWZ. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił, gdyż przedstawiona oferta cenowa nie zawiera cen jednostkowych sprzątania poszczególnych pomieszczeń. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych i  została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

2)      "EKOTRADE” Sp. z o. o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Zgodnie z pkt 12.1 SIWZ Zamawiający wymagał podania w ofercie cenowej cen jednostkowych sprzątania poszczególnych pomieszczeń wg wykazu z punktu 3. 9 SIWZ. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił, gdyż przedstawiona oferta cenowa nie zawiera cen jednostkowych sprzątania poszczególnych pomieszczeń. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych i  została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

3)      WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o. o., plac Orląt Lwowskich 2, 53-605 Wrocław,

Zgodnie z pkt 12.1 w związku z pkt 4 SIWZ Zamawiający wymagał podania w ofercie cenowej całkowitej ceny realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił, gdyż przedstawiona oferta cenowa zawiera okres realizacji zamówienia dotyczący 12 miesięcy, co jest niezgodne z pkt 4 SIWZ, w którym okres realizacji zamówienia został wskazany na 24 miesiące. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych i  została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Punkty przyznano ofertom z firm:

 1)   SPECJAH SECURITY SP. J., ul. Legionów Polskich 26/17, 32-700 Bochnia,

o wartości 243.088,80 zł netto (298.999,22 zł brutto) oraz 1 sztuce referencji (sprzątanie + ochrona),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, doświadczenie – 5 %):

cena – 90,58 punktów, doświadczenie – 0 punktów

razem: 90,58 punktów

2)   SECURITY SERVICE Jan Nóżka ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia,

o wartości 231.768,00 zł netto (285.074,64 zł brutto) oraz 1 sztuce referencji (sprzątanie + ochrona),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, doświadczenie – 5 %):

cena – 95 punktów, doświadczenie – 0 punktów

razem: 95 punktów

3)   SECURITY SERVICE JHD Sp. z o. o., ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia,

o wartości 261.886,80 zł netto (322.120,80 zł brutto) oraz 1 sztuce referencji (sprzątanie + ochrona),

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, doświadczenie – 5 %):

cena – 84,07 punktów, doświadczenie – 0 punktów

razem: 84,07 punktów

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 4 firmy:

SECURITY SERVICE Jan Nóżka ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia,

o wartości 231.768,00 zł netto (285.074,64 zł brutto) oraz 1 sztuce referencji (sprzątanie + ochrona)

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta Nr 4 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena brutto oferty- 95% i doświadczenie 5%) uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas dokonanej oceny ofert:

cena – 95 punktów, doświadczenie – 0 punktów

razem: 95 punktów.  

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij