EN DE

12/2015 - Wymiana obudowy szybu Trinitatis

Data ogłoszenia: 25.08.2015 r.
Termin składania ofert: 01.10.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie UE   » SIWZ

Pytania do SIWZ:

1) Prosimy o wyjaśnienie dotyczące warunków wymaganych do przystąpienia do przetargu: czy dla spełnienia warunku wykazania usług z ostatnich trzech lat Inwestor dopuszcza realizację robót związanych z wykonaniem obudowy szybu?

Odpowiedź: Dla spełnienia warunku wykazania usług z ostatnich trzech lat Inwestor dopuszcza realizację robót związanych z wykonaniem obudowy murowej szybu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 12/2015 na wykonanie wymiany obudowy szybu „Trinitatis” zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia”, do kopalni wpłynęło siedem ofert:

1)   Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Hydrokop Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów, o wartości 1 289 000,00 zł netto (1 585 470,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 60 miesięcy,

2)   Zakład Robót Górniczych „Górrem” sp. z o.o. sp. j., ul. ks. Ludwika Tunkla 120, 41-707 Ruda Śląska, o wartości 889 000,00 zł netto (1 093 470,00 zł brutto),

3)   Zakład Usług Górniczych „Szyb-Mont” sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4a, 41-400 Mysłowice, o wartości 1 145 977,72 zł netto (1 409 577,20 zł brutto) i o okresie gwarancji 60 miesięcy,

4)   Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice, o wartości 1 260 000,00 zł netto (1 549 800,00zł brutto) i o okresie gwarancji 60 miesięcy,

5)   Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., ul. Katowicka 18, 41-900 Bytom, o wartości 1 070 000,00 zł netto (1 316 100,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 120 miesięcy,

6)   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „Row-Jas” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie Zdrój, o wartości 1 290 000,00 zł netto (1 586 700,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 120 miesięcy,

7)   Przedsiębiorstwo Geotechniczne „Conubium” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, 32-540 Trzebinia, o wartości 1 220 000,00 zł netto (1 500 600,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 120 miesięcy.

Na podstawie §89, ust. 1, pkt. 2), ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały odrzucone oferty firm:

 1)      Zakład Robót Górniczych „Górrem” sp. z o.o. sp. j., ul. ks. Ludwika Tunkla 120, 41-707 Ruda Śląska, za brak podania w ofercie okresu gwarancji (pkt 13.1 SIWZ) oraz ceny jednostkowej (pkt 12.2 SIWZ),

 2)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „Row-Jas” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie Zdrój, za brak podania w ofercie ceny jednostkowej (pkt 12.2 SIWZ).

Punkty przyznano ofertom z firm:

 1)   Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Hydrokop Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów, o wartości 1 289 000,00 zł netto (1 585 470,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 60 miesięcy, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %): 81,35 punktów,

2)   Zakład Usług Górniczych „Szyb-Mont” sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4a, 41-400 Mysłowice, o wartości 1 145 977,72 zł netto (1 409 577,20 zł brutto) i o okresie gwarancji 60 miesięcy, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %): 90,85 punktów,

3)   Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice, o wartości 1 260 000,00 zł netto (1 549 800,00zł brutto) i o okresie gwarancji 60 miesięcy, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %): 83,25 punktów,

4)   Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., ul. Katowicka 18, 41-900 Bytom, o wartości 1 070 000,00 zł netto (1 316 100,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 120 miesięcy, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %): 100,00 punktów,

5)   Przedsiębiorstwo Geotechniczne „Conubium” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, 32-540 Trzebinia, o wartości 1 220 000,00 zł netto (1 500 600,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 120 miesięcy, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %): 88,60 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., ul. Katowicka 18, 41-900 Bytom, o wartości 1 070 000,00 zł netto (1 316 100,00 zł brutto) i o okresie gwarancji 120 miesięcy.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij