EN DE

10/2015 - Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn

Data ogłoszenia: 20.07.2015 r.
Termin składania ofert: 03.08.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 10/2015 na zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. z wykorzystaniem tarcicy modrzewiowej o grubości 32 mm, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda" s.c. MJ Gorczyca, ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia, o wartości 178 000,00 zł netto (219 038,40 zł brutto) i okresie gwarancji 24 miesiące, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancji – 5 %): 100,00 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: kłady Usługowo-Handlowe "Wygoda" s.c. MJ Gorczyca, ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia, o wartości 178 000,00 zł netto (219 038,40 zł brutto) i okresie gwarancji 24 miesiące.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij