EN DE

9/2015 - Wykonanie wnęk w komorze Ważyn

Data ogłoszenia: 15.06.2015 r.
Termin składania ofert: 24.06.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 i 478) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 9/2015 na wykonanie wnęk w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o., do kopalni wpłynęły dwie oferty:

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Hydrokop Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów, o wartości 124 800,00 zł netto (153 504,00 zł brutto) i o terminie realizacji zamówienia: 80 dni, nie później niż 30.09.2015 r., która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin realizacji zamówienia – 5 %): 83,68 punktów,

PBKR – EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa, o wartości 105 000,00 zł netto (129 150,00 zł brutto) i o terminie realizacji zamówienia: 60 dni, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, termin realizacji zamówienia – 5 %): 100,00 punktów,

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: PBKR – EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa, o wartości 105 000,00 zł netto (129 150,00 zł brutto) i o terminie realizacji zamówienia: 60 dni.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij