EN DE

8/2015 - Dostawa zgrzewalnych rur polietylenowych i akcesoriów

Data ogłoszenia: 08.04.2015 r.
Termin składania ofert: 22.04.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 8/2015 na dostawę zgrzewalnych rur polietylenowych i akcesoriów rurowych, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

„ELPLAST+” Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 8, 44-336 Jastrzębie –Zdrój, o wartości 215 574,00 zł netto (265 156,02 brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100%): 4 x 10,00 punktów – łącznie 40,00 punktów,

 Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: „ELPLAST+” Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 8, 44-336 Jastrzębie –Zdrój, o wartości 215 574,00 zł netto (265 156,02 brutto).

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij