EN DE

7/2015 - Wymiana wykładziny dębowej w bębnach maszyny wyciągowej

Data ogłoszenia: 16.04.2015 r.
Termin składania ofert: 24.04.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » Ogłoszenie » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 7/2015 na usługę obejmującą wymianę wykładziny dębowej w bębnach maszyny wyciągowej szybu „Campi” w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o., do kopalni wpłynęły dwie oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTECH”, ul. B. Chrobrego 13, 40-881 Katowice, CENA:183 600,00 zł netto (225 828,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 10,00 punktów – łącznie 40,00 punktów,

MWM Elektro Sp. z o.o. ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia, CENA:219 000,00 zł netto (269 370,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 8,38 punktów – łącznie 33,52 punktu.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTECH”, ul. B. Chrobrego 13, 40-881 Katowice, o wartości183 600,00 zł netto (225 828,00 zł brutto).

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij