EN DE

5/2015 - Dostawa piany mineralno - cementowej

Data ogłoszenia: 26.02.2015 r.
Termin składania ofert: 10.03.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 5/2015 na dostawę 240 ton piany mineralno – cementowej, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADIBUD” – Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice, o wartości 189 120,00 zł netto (232 617,60 brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 10,00 punktów – łącznie 40,00 punktów,

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADIBUD” – Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice, o wartości 189 120,00 zł netto (232 617,60 brutto).

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij