EN DE

3/2015 - Przebudowa podłużni na poz. Podmoście wsch.

Data ogłoszenia: 10.04.2015 r.
Termin składania ofert: 21.04.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » Ogłoszenie » SIWZ
» Zmiana ogłoszenia   » Zmiany w SIWZ  » Projekt techniczny

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 3/2015 na usługę obejmującą przebudowę podłużni na poz. Podmoście wsch. w zakładzie górniczym Kopalnia Soli „Bochnia”, do kopalni wpłynęło pięć ofert:

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze „GÓRTECH” sp. z o.o., ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, o wartości527 100,00 zł netto (648 333,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 6,80 punktów – łącznie 27,20 punktów,

WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa, o wartości 520 000,00 zł netto (639 600,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 6,89 punktów – łącznie 27,56 punktów,

Firma Górnicza „SolGór” Antoni Cichostępski, ul. Topolowa 5D, 32-800 Brzesko, o wartości481 500,00 zł netto (592 245,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 7,44 punktów – łącznie 29,76 punktów,

PROCARBON Sp. z o.o., ul. Wieczorka 4, 42-674 Zbrosławice, o wartości382 120,00 zł netto (470 007,60 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 9,37 punktów – łącznie 37,48 punktów,

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „HYDROKOP” Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów, o wartości358 200,00 zł netto (440 586,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 10,00 punktów – łącznie 40,00 punktów,

 Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „HYDROKOP” Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów, o wartości358 200,00 zł netto (440 586,00 zł brutto).

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij