EN DE

2/2015 - Badanie maszyn wyciągowych

Data ogłoszenia: 30.01.2015 r.
Termin składania ofert: 10.02.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki  » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 2/2015 na usługę w zakresie kontroli elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. w 2015 r., do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, CENA: 155 890,00 zł netto (191 744,70 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 10,00 punktów – łącznie 40,00 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego z Lędzin o wartości 155 890,00 zł netto.
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij