EN DE

1/2015 - Dostawa bonów żywnościowych

Data ogłoszenia: 28.01.2015 r.
Termin składania ofert: 06.02.2015 r. godz. 9:30
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 1/2015 na dostawę bonów żywnościowych, do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

 

             Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,

             CENA: 527 000,00 zł brutto, która uzyskaław kryterium oceny ofert (cena – 80%, ilość punktów

             handlowych na terenie miasta Bochni, w których można realizować bony żywnościowe – 20%):

             10 x 0,2 + 10 x 0,8 = 10 x 4 = 40 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z Warszawy o wartości brutto 527 000,00 zł.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij