EN DE

10/2014 - Dostawa piany mineralno - cementowej

Data ogłoszenia: 15.10.2014 r.
Termin składania ofert: 24.10.2014 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » ogłoszenie » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 10/2014 na dostawę 210 ton piany mineralno – cementowej, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, o wartości netto 178 290,00 PLN, która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 5 x 10,00 punktów – łącznie 50,00 punktów,

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, o wartości netto 178 290,00 PLN.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij