EN DE

9/2014 - Wymiana liny stalowej

Data ogłoszenia: 19.09.2014 r.
Termin składania ofert: 02.10.2014 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915 i 1146) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 9/2014 na usługę w zakresie wymiany liny stalowej systemu uziemiających przewodów ochronnych w szybie Campi zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

Zakład Robót Górniczych GÓRREM Sp. J., ul. Astrów 10, 40-145 Katowice, o wartości netto 133 000,00 zł (163 590,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100%): 4 x 10.00 punktów – łącznie 40.00 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: ZRG GÓRREM z Katowic o wartości netto 133 000.00 złotych.

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915 i 1146) unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij