EN DE

7/2014 - Remont napędu hamulcowego typu HOP wielkość III

Data ogłoszenia: 13.05.2014 r.
Termin składania ofert: 30.05.2014 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku 
Załączniki: » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 7/2014 na wykonanie remontu powietrzno – ciężarowego napędu hamulcowego typu HOP wielkość III dla maszyny wyciągowej szybu Campi zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

Ośrodek Pomiarów I Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14a, 41-800 Zabrze, o wartości netto 97 800,00 PLN, która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 4 x 10,00 punktów – łącznie 40,00 punktów,

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Ośrodek Pomiarów I Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14a, 41-800 Zabrze, o wartości netto 97 800,00 PLN.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij