EN DE

6/2014 - Projekt techniczny gromadzenia wód

Data ogłoszenia: 28.03.2014 r.
Data rozstrzygnięcia: 11.04.2014 r.
Termin składania ofert: 10.04.2014 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 6/2013 na wykonanie projektu technicznego gromadzenia solanki w wyrobiskach dołowych Kopalni Soli Siedlec – Moszczenica, do kopalni wpłynęła jedna oferta:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, o wartości netto 40 000,00 PLN, która uzyskała w kryterium oceny (cena – 100%): 5 x 10,00 punktów – łącznie 50,00 punktów,

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, o wartości netto 40 000,00 PLN.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij