EN DE

OGŁOSZENIE - DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

OGŁOSZENIE

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. informuje, że zamierza przeznaczyć do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe (stanowiące teren po byłej podstacji elektro-energetycznej):

  1. działka nr 256/30 o pow. 0,19 ha;
  2. działka nr 256/33 o pow. 0,01 ha.

 

Działki położone są w Siedlcu Gmina Bochnia i bezpośrednio przylegają do siebie.

Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 r.

Oferta winna zawierać cenę rocznego czynszu dzierżawnego oraz okres dzierżawy.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl
  • faksem na nr:  (14)  612 47 18
  • poczty lub dostarczona osobiście na adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia 

Ogłoszenie ukazało się w dniu 20.04.2018 r. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij