EN DE

3/2017 Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na ......

3/2017

"Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.06.2017 r.

Termin składania ofert: 27.06.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załączniku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ -Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu.pdf

Zał.nr 3 do SIWZ- Opis doświadczenia zespołu.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz usług.pdf

Zał.nr 5 do SIWZ - Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku dotyczącego osób.pdf

Zał.nr 6 do SIWZ-Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis inwestycji:

Opis-inwestycji.pdf

Proj.-przeb.K.Kołdras-cz.1.pdf

Proj.przeb.K.Kołdras-cz.2.pdf

PT-roboty-górnicze.-Komora-Kołdras.pdf

PT-instal.elektr.-Komora-Koldras.pdf

PT-Inst-wod-kan-Kom.-Kołdras.pdf

PT-remont.schodów-SUTORIS.pdf

PT-przeb.-podlużni-Wernier.pdf

Zał.nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij